Razpreti nukleus

Okrogla miza javne tribune v organizaciji Zbora za republiko, ki je potekala dne 12. 4. 2017 z naslovom: »Sta Slovenija in Evropska unija na pragu prelomnih časov? In če – kako in kam?«

Neugodno obdobje poglabljanja globoke slovenske krize ni končano. Desetletja zatajevana resnica ni ugotovljena. Okvarjena intima ni spremenjena. Uveljavitev pravne države pa ni dobljena.

Jedro globoke slovenske krize.

Temeljna točka te krize je razkol. V tem narodu. V nukleusu, jedru razkola pa biva okvara intime posameznika o tem, kaj je prav. Ta pretekla intima onemogoča pošteno razpravo med Slovenci samimi. S tem se onemogoča resnico. In spremembo intime. Kar učinkovito onemogoča uveljavitev prava.

Razpreti nukleus

Na poti izpraševanja razkrivamo kosce desetletja zatajevane resnice. Proces, ki nima vnaprej zagotovljenega ugodnega izida. V procesu razkrivamo resnico. S tem pa razpiramo – okvarjeni nukleus intime.

Razpiranje nukleusa vzbuja v posamezniku neprijetno doživljanje. Neprijetno doživljanje se vzbudi vedno, ko je govor o očitni globoki slovenski krizi. Vzbudi se v kateremkoli Slovencu, to je odraslem, sposobnem zdrave duševnosti. Vedno, v kateremkoli. Nukleus tega neprijetnega doživljanja pa je sestavljen iz treh elementov. To so: strah, žalost in jeza.

Razkrivanje več-desetletij zatajevano resnico torej spreminja preteklo intimo. To vzbuja neprijetno doživljanje. Neprijetno pa sili posameznika v samo-obrambni odziv. Odziv mu obrani ne-spremenjeno intimo. Odzivamo se na različne načine.

Nekdo se samo-obrambno odzove z jezo. S srdom brani intimo samega-sebe pred resnico in spremembo. Drug se odzove z ignoriranjem problema. Ignorira okvaro lastne intime. Ignorira globoko slovensko krizo. Ignorira resnico. Tretji se odzove s samo-obrambnim vzvišeno všečnim očitkom zoper poglobljeno razmišljujoče osebe. Navrže, da so Slovenci navajeni pri vsaki stvari zapenjati (vztrajati na resnici) do konca.

Četrti pa na silo prekine zanj neprijeten proces razpiranja nukleusa krize, razkrivanja resnice in spreminjanja njegove intime. Zakliče preuranjeno vprašanje: »Kaj je rešitev? Kako naprej? Kam?«

Preuranjeno vprašanje kako naprej

Primer navedenega je okrogla miza javne tribune v organizaciji Zbora za republiko, ki je potekala dne 12. 4. 2017 z naslovom: »Sta Slovenija in Evropska unija na pragu prelomnih časov? In če – kako in kam?« Okrogla miza je navzven postregla s slikovitim in všečnim dosežkom. In sicer so za okroglo mizo po več letih sedli nekateri akterji dejanske opozicije: (abecedno) Jambrek, Janša, Peterle, Rupel in drugi. Ob všečni sliki bi kazalo, da se je bilo akutno obdobje globoke slovenske krize končalo.

Okrogla miza tribune ni bila okrogla, bila je oglata

Globoko slovensko krizo, razkol, pa je še naprej odslikavala geometrija okrogle mize sama. Okrogla miza tribune ni bila okrogla, bila je oglata. Vendar pa miza ni bila cela, temveč so razpravljali za – prelomljeno mizo, v obliki črke L. Sama miza je kot pol-kvadrata odslikavala stvarni prelom volilnega telesa te države. Miza v obliki črke L je odslikavala stvarnost, da je o tem, »kako in kam« za omizjem le del dejanske opozicije. Del, ki ne odslikava niti preostale opozicije niti dejanske pozicije – volilnega telesa.

Kot smo pojasnili v predhodnih prispevkih namreč neugodno obdobje poglabljanja globoke slovenske krize – ni končano. Desetletja zatajevana resnica ni ugotovljena. Okvarjena intima ni spremenjena. Uveljavitev pravne države pa ni dobljena.

Zato je vprašanje kako naprej, preuranjeno vprašanje.

Pot naprej je, kakopak, v poglobitev izpraševanja. Vstopamo v razprti nukleus okvare.