Razgledi: Čas je za konservativno urbano stranko

Vojko Flegar: / .. /  Kakšna naj bi bila vrednostna in programska izhodišča ‘urbane” konservativne stranke? Tukaj se mi zdi pomembno omeniti predvsem njeno ‘zaželeno’ stališče glede (polpretekle) zgodovine, krščanstva oziroma, natančneje, katolicizma, ksenofobije (vseh vrst), socialne države in – civilne družbe oziroma državljanov.

Več: Razgledi