Prizadevanja SZO za zmanjšanje umrljivosti novorojenčkov in mater

Nedavno je bila končana triletna globalna raziskava Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je ugotovila ključne ukrepe s katerimi bi se lahko zmanjšala stopnja umrljivosti novorojenčkov, mater in majhnih otrok v svetu. Dogovorjen je nov globalni konsenz s katerim se bo zmanjšalo število 358 tisoč žensk, kolikor jih vsako leto umre pri porodu ali že med nosečnostjo ter število 7,6 milijona otrok, mlajših od pet let, ki jih vsako leto umre v svetu. Raziskava SZO navaja ključne smernice in intervencije za reproduktivno zdravje in zdravje nosečnic in otrok ter cilja na to, kako naj države v razvoju in tiste s srednje velikimi prihodki preusmerijo omejene vire, da bi dosegle maksimalne učinke za zdravje otrok in mater. Čeprav je bil v zadnjih letih dosežen velik napredek pri zmanjševanju odstotka smrtnosti mater in otrok, mnoge afriške države in Indija ne bodo realizirale ciljev Združenih narodov do leta 2015.

V podsaharski Afriki in v južni Aziji je najvišji odstotek smrti otrok in mater; vzrok več kot polovice smrti mater pa je hipertenzija in krvavenje. Največji rizik za smrtnost je pri otrocih prvih 28 dni od rojstva. Polovica vseh smrti novorojenčkov pa se zgodi prvih 24 ur po rojstvu. Glavni razlog umrljivosti pri novorojenčkih je prezgodnji porod in infekcije. V svetu je smrtnost otrok sicer v upadanju. Medtem ko je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja umrlo 12,4 milijona otrok mlajših od 5 let na leto, jih danes umre več kot tretjina manj. 99 odstotkov vseh otrok, ki jih umre mlajših od pet let je v državah v razvoju in v srednje razvitih. Med otroci so usodne infekcije dihalnih poti in diareja, kar je v razvitem delu sveta najpogosteje ozdravljivo. Statistični podatki o umrlih in informacije o vplivu posameznih bolezni na življenja, so zelo pomembni za doseganje učinkovitega zdravstvenega sistema. Pomagajo namreč pristojnim, da se osredotočijo na ustrezne zdravstvene aktivnosti. V državah, v katerih je število smrtnih primerov zaradi srčnih obolenj in diabetesa v naglem porastu, je v interesu, da sprožijo program, ki bo podpiral tiste načine življenja, ki preprečeval te bolezni kot tudi namenjal več finančnih sredstev za kurativo.

Foto: Superstock