Jože Strgar: Pristranske informacije nas vodijo v stanje pred osamosvojitvijo

Zveza Seniorjev Nove Slovenije je 29. septembra v prostorih hotela Slon v Ljubljani s slavnostno sejo, na kateri je bil slavnostni govornik Jože Strgar, predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev zveze, praznovala šestnajsto obletnico delovanja. Slovesnost je vodil predsednik zveze Zdravko Luketič, ki se je v nagovoru ozrl na preteklo delo in se zavzel za dober sistem oskrbe starejših. Predsednica Evropske zveze seniorjev An Hermans je udeležence pozdravila prek videoposnetka, evropska poslanka Ljudmila Novak jih je nagovorila osebno. Slavnostni govornik nam je prijazno odstopil svoj govor, ki ga objavljamo v nadaljevanju. Slovesnost je bila obogatena s kulturnim sporedom, ki sta ga izvedla sopranistka Nilda Luketič in pianist Ivo Kopecky, potem pa se je moderator dr. Aleš Maver z dr. Jožetom Možino pogovarjal o knjigi Slovenski razkol.

Jože Strgar se je spomnil začetka zveze seniorjev in prvega predsednika Franca Slaka – tudi z anekdoto

Praznovanje obletnic je znak življenja – aktivne prisotnosti v času in prostoru. Rad sem sprejel vabilo, da naj ob naši obletnici spregovorim, čeprav z rahlo tremo, ko sem izvedel, kdo vse bo prisoten. Gospod predsednik, mag. Zdravko Luketič, hvala za vabilo.

Spominjam se ustanovitve Zveze seniorjev in tudi, kako smo soglasno izvolili prvega predsednika Franca Slaka, ki je danes tu prisoten – lepo pozdravljen. Na ustanovnem zboru so bili prisotni tudi številni sopotniki, ki jih danes ni več med nami. Naj omenim odličnega sodelavca, veleposlanika Marjana Majcna, ki je pomembno zaznamoval našo dejavnost. Bil je družbeno dejaven, politično razgledan, pravi evropski krščanski demokrat. Znal nas je povezovati in tudi kaj hitro uvrstiti med evropska seniorska združenja. Sodelovanje z njim nam je bilo v pravi užitek. Bil pa je tudi duhovit Štajerc, Mariborčan, in nam je v klepetu zatrjeval, da ima poleg sodelovanja pri seniorjih še neko posebno nalogo, in sicer da mora popraviti mejo med Kranjsko in Štajersko, ki da je bila nekdaj na vrhu Trojan.

»Neki kranjski Krpan je nekoč odkopal mejnik in ga prestavil doli v dolino proti Vranskemu – globoko na štajersko stran. Moram ga vrniti na pravo mesto, na sam vrh Trojan, in sicer tako, da bo gostilna s krofi pripadala Štajercem, dvorišče pa Kranjcem.«

Tega »velikega dejanja« mu žal ni uspelo uresničiti. Naj se ga na tem svečanem srečanju spoštljivo spominjamo!

Slavnostni govornik izrazil veselje nad udeležbo Ljudmile Novak

Zveza seniorjev se je prebijala skozi čas – malo navzgor, malo navzdol – in danes smo tu z obetajočim programom, mladostnim vodstvom in zastopniki iz vseh krajev – vsem lep pozdrav in dobre želje za naprej.

Nadvse lep pozdrav nekdanji predsednici NSi in sedanji evropski poslanki Ljudmili Novak, ki je danes spet med nami in je gostiteljica te slovesnosti. Bili smo z vami, ko so dan za dnem, z leve in z desne, vse hudo o Vas govorili in pisarili, in smo z Vami tudi danes, ko nas vzorno predstavljate v Evropski uniji. Lep pozdrav in hvala za Vaš pozdravni nagovor.

Kako lepo je ker imamo danes med nami mlade ustvarjalne osebnosti – dr. Aleša Mavra in dr. Jožeta Možino, oba poklicna zgodovinarja, ki aktivno ter stvarno proučujeta razmere sedaj in v preteklosti. Obema naš lep pozdrav in prisrčna dobrodošlica. V njuni dejavnosti vidimo in občutimo, da ima naše dosedanje prizadevanje za dobrobit naroda v mlajši generaciji bogato zaslombo in lepo prihodnost.

Lepo je, da so danes med nami tudi glavni tajnik NSi g. Robert Ilc s sodelavci, zastopniki vodstva stranke. S tem čutimo medsebojno solidarnost, razširjamo politično obzorje ter z vse večjim veseljem obdelujemo slovenski in Gospodov vinograd. Aktivno sodelovanje naše stranke v sedanji vladi bistveno pripomore k stabilnosti in ugledu države Slovenije. Čestitamo našim ministrom in tudi poslancem v Državnem zboru.

Jože Strgar ožaluje, da ljudje ne berejo, ne poslušajo niti tistih medijev, ki jih že imamo in nas bogatijo

Ob pogledu na dosedanje uspehe seniorjev in stranke NSi kot celote doma in na mednarodnem odru pa moramo gledati naprej in pri tem upoštevati sedanje razmere. V prepričanju, da so ideje krščanske demokracije – slovenske in evropske, za vse nas ohrabrujoče, se bomo morali še bolj potruditi, da bi jih uveljavili. Potreba, da bi jih širši sloji ljudi bolje poznali, je velika. Oglejmo se konkreten primer. Neko nedeljo po jutranji maši sem nagovoril znanca in ga vprašal, ali je oni večer gledal in poslušal televizijski pogovor med Mavrom in Možino. »Nisem,« mi je odgovoril, »televizijo komaj še gledam.«

Pa sem poizvedoval naprej in rekel, da se kaj dobrega najde tudi v Času in še kje. V kakšnem času? se je začudil. Moral sem pojasniti, da v Slovenskem času, prilogi Družine.

Pa smo tam – ljudje ne berejo, ne poslušajo niti tistih medijev, ki jih že imamo in nas bogatijo. Imamo Družino s prilogami, Radio Ognjišče, TV Exodus pa še elektronske medije, kakor sta Časnik.si in Domovina, pa še kaj. Toliko je ljudi, ki teh možnosti ne poznajo, kaj šele da bi jih spremljali. In nazadnje so odvisni od obstoječih javnih medijev, ki so vsiljivi in daleč od objektivnega poročanja.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.

Pristranske informacije nas vodijo v stanje pred osamosvojitvijo

Kaj je za revolucionarje boljše kot enostransko informirani ljudje. Tako se da javno mnenje poljubno uravnavati. Uspelo jim je, da so nas, velik del naroda, v političnem, narodnem in kulturnem smislu poučevali zgolj po svoje, enostransko, po načelih socialističnih zablod. Tako živimo preveč površinsko in s tem korakamo nazaj v čase pred osamosvojitvijo. Pokojni Justin Stanovnik nam je že davno prerokoval, da se nam zna zgoditi prav to, da se bo življenjska in družbena drža Slovencev spremenila, da ne bomo več avtentično slovensko in demokratično razsodni, da bomo kaj radi nasedali zdaj temu, zdaj drugemu neodgovornemu »naprednežu«. K temu sprevračanju spada vse, kar so z nami delali komunisti in kar v veliki meri še delajo njihovi nasledniki.

Morali se bomo potruditi, vedno z nova, da bi se ljudje spet odgovorneje vključevali v javno življenje, v soočenje z realnimi družbenimi problemi in da bi znali razločevati med tistim, kar je zares naše, slovensko, pošteno in demokratično, in onim, kar so nam oznanjali in skušajo še ohranjati privrženci pogubne revolucionarne ideje.

Jože Strgar za avtentično slovenstvo le na krščanski podlagi

Za obnovo avtentične slovenske in državljanske zavesti imamo veliko možnosti: od tistega, kar smo v duhu in življenju ohranili izpred revolucionarnih časov, saj se še v veliki meri počutimo kot krščanski narod, do vsega novega spodbudnega, kar vse se med nami, predvsem med krščansko mislečimi ljudmi skupaj z verskimi voditelji na novo dogaja (zgoraj omenjeni mediji, nova duhovna gibanja …) in še ne more v polni meri zaživeti med nami. Je pa vse nešteto tu in čaka no novo pomlad.

Jože Strgar: “Naša želja, bolje, naloga je, da bi se vrnili – kot posamezniki in kot družba, v evropsko, krščansko civilizacijo, kakršna je nekdaj bila in so nam jo znova načrtovali ter v veliki meri uveljavili očetje EU. Bog daj, da bi nam čim popolneje v doglednem času uspelo!”