Prejeli smo: Štipendije iz Sklada Albina Ločičnika

Albin Ločičnik, foto: Primorske novice.
Albin Ločičnik, foto: Primorske novice.

Slovenska prosveta razpisuje štiri študijske štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika. Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2014/15 vpisali na študij omenjene smeri.

Rok oddaje je 15. januar 2015 na naslov: Slovenska prosveta, Ul. Donizetti 3, 34133 Trst.

Prošnji je treba priložiti:

– kratek življenjepis (s podatki o dosedanjem šolanju in sodelovanju v slovenskih organizacijah)

– potrdilo o vpisu v prvi letnik oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za naslednje letnike

– potrdilo ISEE

Predvidene so: dve štipendiji po 800,00 € za študenta/tko prvega letnika in dve štipendiji po 1.500,00 € za študente/tke naslednjih letnikov. Komisija bo ob enakih pogojih dala prednost študentom gradbene smeri.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.