Prejeli smo: Razpotja iščejo novega člana uredništva

razpotja12-kulturni-boji-naslovnicaReviji Razpotja se je v treh letih njenega obstoja uspelo prebiti v vrh slovenskega revijalnega časopisja, kljub skromnim denarnim sredstvom in zanemarljivi pozornosti, ki jo njenim izvirnim doprinosom namenjajo vplivnejši mediji. Kakovost, zanimivost, inovativnost in trdna zavezanost vzpostavljanju odprte platforme za vse relevantne pisce, ne glede na njihovo politično pripadnost ali strokovno področje, so razlogi, zaradi katerih je našo revijo široko bralstvo vzelo za svojo. Trud po jasnem in obče razumljivem jeziku pisanja je reviji omogočil, da je odprla številne teme, ki so bile do tedaj omejene na zaprte in pogosto medsebojno sovražne intelektualne kroge.

Seveda se nič ne zgodi iz nič. Revije ne bi bilo, se ne bi razvijala in rasla, če ne bi za njo stali posamezniki, ki so žrtvovali svoj čas in energijo ter v nezavidljivih pogojih delali na tem, da je revija danes to, kar je. Zato se, kot urednik, vsem, ki so v tem času sodelovali kot uredniki, oblikovalci, lektorji, prevajalci, pisci in seveda donatorji, zahvaljujem za vztrajanje in omogočanje, da smo in bomo še naprej prisotni v naši medijski krajini. Še zlasti se zahvaljujem lokalni skupnosti za njeno podporo, ki jo razumemo kot priznanje doprinosa Razpotij h kulturnemu razvoju goriškega območja.

Vendar je pot še dolga. Zadovoljstvo ne sme zdrsniti v samozadovoljstvo. Tako kot je poslanstvo revije v razširjanju dialoga onkraj meja zaprtih in privatnih diskurzov, tako tudi v uredništvu spoznavamo, da bomo zgolj s samo-reformiranjem, z razširitvijo uredništva, lahko še naprej sledili našim ciljem in zavezam.

Zato objavljamo razpis za novega člana oz. članico uredništva.

Edina pogoja sta polnoletnost in poznavanje revije. K prijavi je potrebno priložiti CV, ki vsebuje predvsem informacije, ki se dotikajo dela v Razpotjih (izobrazba oz. študij, delo v NVO, delo v drugih medijih, poznavanje črpanja sredstev, programiranja in informatike ipd.), ter motivacijsko pismo, v katerem opišete razloge, zakaj želite postati urednik/urednica in kje vidite svoje poslanstvo v reviji. Prosimo, da ste pri tem jedrnati in iskreni. Osebne okoliščine (kraj bivanja, izobrazba, rasa, vera, nacionalnost, spol ipd.) niso dejavniki, ki bi vplivali na našo odločitev; pomembna je zgolj in izključno vaša volja do dela in želja po kakovostni dopolnitvi uredniškega dela. (Seveda sta dobrodošla tudi smisel za humor in samoironija, saj boste brez njiju težko preživeli uredniške sestanke.)

Za sprejem v uredniški odbor ni nujno, da so zainteresirani pisci, dobrodošle so tudi osebe, ki so domače na področju administracije spletnih strani, programerstva, prava, črpanja sredstev (izkušnje v NVO, organizaciji kulturnih dogodkov), marketinga, oblikovanja, fotografije, ilustracije ipd.

Status urednika sam po sebi ne prinaša nujno upravičenosti do honorarja. Ta se izplačuje na podlagi konkretnega uredniškega dela, v kolikor to dopuščajo finance (kar ni vedno gotovo).

Prijave pošljite na [email protected].

Miha Kosovel, odgovorni urednik

Več: Razpotja