Prejeli smo: Protest Zbora za republiko

Foto: Novi glas.
Foto: Novi glas.

V Zboru za republiko smo zgroženi nad izjavo predsednika Vlade dr. Mira Cerarja, ko je v zvezi z odločitvijo sodišča o ustavitvi postopka v zadevi Patria zaradi zastaranja izjavil: “Ni dobro za pravno državo, saj ne vemo, kakšen bi bil sodni epilog, ne nazadnje pa ni dobro niti za Janeza Janšo, saj bo vprašanje o tej zadevi ostalo neodgovorjeno.”

Če bi takšno izjavo lahko prezrli pri pravnemu laiku in osebi, ki nima pomembne funkcije v institucijah države, pa je potebno odločno protestirati, ko to izreče doktor prava, ustavnopravni pravnik in predsednik Vlade.

Nobeno vprašanje v zadevi ni ostalo neodgovorjeno in nobena neznanka ni, kakšen bi bil sodni epilog, če zadeva ne bi zastarala. Ustavno sodišče je v svoji odločbi, s katero je razveljavilo vse sodbe rednih sodišč v zadevi Patria, ugotovilo in zelo jasno povedalo, da je bilo v zadevi kršeno načelo zakonitosti, saj niti državni tožilec niti sodišča niso konkretizirala znakov očitanega kaznivega dejanja. To pomeni, da dejanja, ki so se očitala Janezu Janši in ostalim, niso kazniva dejanja. Zato bi moralo sodišče pred potekom zastaralnega roka tožilčev obtožni predlog zavreči ali pa po razpisu glavne obravnave obdolžence oprostiti. Odločbe Ustavnega sodišča so zavezujoče in so bila sodišča, pa tudi državni tožilec, dolžna upoštevati konretno odločbo, ki je ugotovila, da dejanja, ki so se obdolžencem očitala niso kazniva dejanja. Samo takšno odločitev bi lahko sprejelo sodišče, če ne bi počakalo na potek zastaralnega roka. In nič drugačno!

Zato ostro protestiramo proti takšni izjavi predsednika Vlade, saj z njo namiguje, da bi bila odločitev lahko tudi drugačna, če ne bi prišlo do zastaranja. S takšno izjavo kaže, da ne upošteva in ne spoštuje odločbe Ustavnega sodišča in ponovno odločbi navkljub posega v človekove pravice oseb, ki jim je bila zaradi deset let trajajočega nezakonitega postopka že tako povzročena nepopravljiva škoda.

Zbor za republiko