Prejeli smo: Predlog Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti

Foto: Aleš Čerin.
Foto: Aleš Čerin.

V skladu s programom Vseslovenske Koalicije »Za otroke gre!« iz marca 2015 in s predreferendumsko obljubo smo v mesecu dni po referendumu pripravili predlog Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti. Predlog ni dokončen, ampak pomeni ponujeno roko dialoga in izhodišče za pogovore, da se v najkrajšem času celostno uredi položaj istospolnih skupnosti.

Koalicija »Za otroke gre!« hkrati odpira javno razpravo, ki bo trajala do 20. februarja 2016. V tem obdobju vabimo državljanke in državljane, organizacije homoseksualnih aktivistov, druge organizacije civilne družbe, politične stranke in vladne institucije, da se opredelijo do osnutka ter nam posredujejo predloge za njegovo izboljšavo. V konstruktivnem in spoštljivem dialogu v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi želimo predlog dodelati in izboljšati.

Vaše predloge pošljite na naslov: [email protected].

Predlog Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti posega v 60 zakonov in ima skupaj 119 členov. V največji meri je nastal na podlagi analize Zavoda za kulturo raznolikosti – Open in Mirovnega inštituta. Vključuje vse položaje drugačne obravnave istospolnih razmerij s pari različnega spola iz te analize razen dela, ki se nanaša na posvojitve, umetne oploditve, nadomestno materinstvo ter vlogo in pomen mame in očeta za otrokov razvoj in vzgojo. Poleg tega zakon določa okoliščine, v katerih po zakonu ne more nastati neregistrirana istospolna skupnost in sicer: med študentoma v študentskem domu ali zasebnem študentskem stanovanju v času študija ali srednje šole, v domu za ostarele ter v drugih vzgojno- in socialno-varstvenih zavodih. V teh primerih je za ugotovitev istospolnega partnerstva potrebno obojestransko soglasje ali da partnerja zvezo registrirata. Gre namreč za oblike dalj časa trajajočega bivanja, kjer praviloma skupaj bivajo osebe istega spola, zato je namen te omejitve zgolj preprečevanje zlorab iz tega naslova.

Zakon v ničemer ne posega v Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je spreminjala novela zakona, ki je bila na referendumu zavrnjena.

V zakonu ostaja poimenovanje Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti ter postopka kot »registracija«, vendar je Koalicija »Za otroke gre!« to v predlogu ohranila zgolj zato, ker iz javnih razprav do sedaj ni bilo mogoče razbrati, katero poimenovanje bi bilo za osebe, katerim je zakon namenjen, najbolj sprejemljivo. Enako velja za obličnost obreda. V tem smislu bomo v Koaliciji »Za otroke gre!« upoštevali najbolj usklajen predlog poimenovanja tega zakona, postopka in skupnosti ter obličnosti obreda, ki ne bo v nasprotju z referendumsko odločitvijo, se pravi, da ne bo posegal v poimenovanje »zakonske zveze« oz. zunajzakonske skupnosti.

Koalicija »Za otroke gre!« bo v četrtek, 11. 2. 2016, ob 18.30 uri v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa pripravila javno tribuno, na kateri bo potekala neposredna javna razprava in javno sooblikovanje predloga Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti. Že sedaj vabljeni!

Predlog besedila zakona lahko v celoti preberete na 24kul.si.

Metka Zevnik in Aleš Primc, sovoditelja Koalicije »Za otroke gre!«