Prejeli smo: Izjava v podporo uslužbencem tednika Novi glas

978gallogoKot politično neodvisni in nazorsko različno misleči pripadniki mlajše in srednje generacije z zaskrbljenostjo sledimo dogajanju v zvezi s tednikom Novi glas, saj je lastniška Zadruga Goriška Mohorjeva bila prisiljena delu osebja skrajšati delovni urnik zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

Radi bi poudarili pomembnost, ki jo ima v pluralistični družbi tak medij, kot je Novi glas. Slednji namreč poglobljeno analizira domačo stvarnost in ob tem prinaša dragocene in pomembne komentarje, ki žlahtnijo miselno obzorje bralcev in s tem tudi slovensko družbo v Italiji. Ob dejstvu, da smo se nekateri izmed podpisnikov teh vrstic kalili prav pri tem tedniku, se nam zdi nedopustno, da sta tako kulturna kot politična stvarnost nemo spremljali krizo tega časopisa, ki jo je povzročila za našo narodno skupnost škodljiva politika krčenja sredstev in prisilnega združevanja. To politiko vodi tista koalicija, ki smo jo tudi Slovenci pomagali izvoliti, a ki je do naše skupnosti večkrat mačehovska.

Nedopustno je, da so zaradi tega pod vprašaj postavljena delovna mesta in prihodnost zaposlenih, ki jim grozi odpuščanje. Ob tem bi prav odpuščanje pomenilo tudi poslabšanje kakovosti časopisa. Zdajšnje stanje ob tem prinaša negotovost tudi pri vprašanju izhajanja revije Pastirček in pri založniški dejavnosti Zadruge Goriške Mohorjeve.
Zato menimo, da je potrebno na vsak način najti pot, ki ne bo krnila dostojanstva zaposlenih, v sinergiji s civilno in politično močjo, ki jo Slovenci v Italiji premoremo.

Novi glas je namreč moralna kolektivna last naročnikov in bralcev, ki smo razlog njegovega obstoja. Ni nam vseeno ne za kakovost časopisa ne za usodo njegovih ustvarjalcev, ki so se vedno izkazali za nepristranske, poglobljene in izobražene novinarje ter profesionalne delavce v upravi, ki so tudi mlajšim generacijam omogočili sodelovanje in s tem izmenjavo mnenj.

Če dopustimo, da Novi glas, kot edini slovenski časopisni medij, ki ima svoje glavno uredništvo v Gorici, zamre, bi to pomenilo obubožanje najprej za Gorico, nato pa za ves slovenski prostor v Italiji, saj gre za tednik vseh Slovencev v Italiji, kjer so mogoče poglobitve aktualnosti, daljši intervjuji, in je vreden, da se zanj zavzamejo najvišji predstavniki slovenskega življa v Italiji in predstavniki slovenske države nasploh, sicer lahko zadevo razumemo kot veliko brezbrižnost do dogajanja med Slovenci v Italiji.

S tem pozivamo tudi politično stvarnost, da konkretno in učinkovito ter predvsem trajno ukrepa pri nastali situaciji in omogoči zaposlenim pri Zadrugi in Novem glasu dostojno in vredno nadaljevanje službene poti in s tem poslanstva Zadruge in časopisa.

S spoštovanjem.
V Gorici, dne 2. aprila 2016

David Bandelj, Dario Bertinazzi, Paola Bertolini, Andrej Božič, Zoran Božič, Elena Cerkvenič, Ivo Cotič, Andrej Černic, Mateja Černic, Damijana Čevdek, Ambrož Čopi, Miloš Čotar, Avguštin Devetak, Viljena Devetak, Mirko Ferlan, Nežka Figelj, Ivan Florjanc, Tina Frandolič, Petra Grassi, Igor Grdina, Walter Grudina, Aleksandra Jelušič, Jurij Klanjšček, Petra Kolenc, Miran Košuta, Andrej Kralj, Meta Kušar, Simon Peter Leban, Jan Leopoli, Marta Lombardi, Andrejka Markočič Šušmelj, Maja Melinc Mlekuž, Katja Mihurko Poniž, Maruša Mugerli Lavrenčič, Paolo Posillipo, Mitja Primosig, Slavica Radinja, Nejc Rožman Ivančič, Patrick Quaggiato, Brane Senegačnik, Aleksij Soban, Tomaž Sussi, Primož Sturman, Jernej Šček, Metka Šinigoj, Lucija Tavčar, Karen Ulian, Majda Vidrih, Tanja Zorzut