Prejeli smo: FDŠ odvzela naslov magistra Klavdiji Markež

Klavdija Markež, foto: Radio Ognjišče.
Klavdija Markež, foto: Radio Ognjišče.

Senat Fakultete za državne in evropske študije je na svoji seji, 20.5. 2015, sprejel odločbo, da se Klavdiji Markež odvzame znanstveni naslov magistra državnih in evropskih študij.

V obrazložitvi je Senat, med drugim, poudaril.

Ker so bili ustaljeni standardi citiranja na FDŠ znani, ker jih je predpisoval celo zakon o avtorskih pravicah; ker 37% naloge, ki zajema pet ključnih teoretično/konceptualnih poglavij naloge, predstavlja numerično in vsebinsko njen pomemben del; in ker je bilo v tem delu delo drugega avtorja, Jerneja Ladinika, ker ni bilo nikjer citirano, predstavljeno kot avtorsko delo Klavdije Markež, čeprav to ni, so izpolnjeni vsi pogoji za odvzem znanstvenega naziva iz 2. alineje 150. člena Pravilnika FDŠ.

Hkrati pa so izpolnjeni tudi pogoji za odvzem znanstvenega naslova iz 3. alineje 150. člena Pravilnika FDŠ, ki zahteva, da zaključno delo v pomembnem delu ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov. Ker je Klavdija Markež v 37% naloge v petih ključnih teoretično/konceptualnih poglavjih večino dobesedno prepisala od drugega avtorja, ta pomemben del magistrske naloge tako očitno ni del njenega lastnega dala, plod njene lastne ustvarjalnosti in dosežkov.

V skladu s 154. členom Pravilnika FDŠ se zoper odločbo Senata lahko sproži upravni spor. V skladu s 155. členom Pravilnika FDŠ pa se znanstveni naslov odvzame z učinkom od pravnomočnosti odločbe Senata. Po odvzemu naslova Fakulteta prekliče veljavnost izdane listine v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izr. prof. dr. Matej Avbelj
Dekan