Prejeli smo: Državni udar v SDH

Foto: novice.najdi.si.
Foto: novice.najdi.si.

Pri imenovanju uprave popoln prevzem upravljanja državnega premoženja s strani interesnih skupin in dokončen polom Cerarjeve politike »neodvisnih strokovnjakov z mednarodnimi izkušnjami«

Medtem kot policija in vojska ter predstavniki humanitarnih organizacij ter prostovoljci vlagajo nadčloveške napore za ohranitev suverenosti države in pri nudenju humanitarne pomoči, so interesne skupine iz ozadja sramotno izkoristile pozornost javnosti na naval migrantov ter v popolnosti prevzele upravljanje več deset milijardnega državnega premoženja. Po izgonu tujcev iz DUTB so nastavile svoje ljudi še v upravo DUTB. Medtem ko domoljube skrbi suverenost države, tranzicijsko elito skrbi njihov žep!

V SLS smo že opozarjali, da sedanji način iskanja kandidatov za Nadzorni svet SDH z javnim razpisom ne zagotavlja kandidatov s potrebnimi znanjem, sposobnostmi, povezavami in ugledom za tako odgovorno nalogo. Za strateška podjetja in podjetja na borzi v neposredni in posredni lasti države bi bilo po našem mnenju treba preiti iz iskanja kandidatov za člane nadzornega sveta z javnim razpisom k običajnem iskanju kandidatov s povabilom (t. i. executive search). Imenovanje neizkušene uprave SDH potrjuje, da je bila naša skrb upravičena!

Ker potrebujejo slovenska podjetja finančno in poslovno prestrukturiranje, mora Nadzorni svet in še posebej uprava SDH igrati aktivno vlogo pri tem, da bo preobrazba uspešna. Pri tej nalogi rabita Nadzorni svet in uprava ustrezno sestavo glede potrebnih kompetenc in osebnostnih lastnosti njegovih članov, komplementarno moštvo. Pri postopku izbire za Nadzorni svet in uprave strateških državnih podjetij je potreben partnerski odnos med posamezniki specialisti za posamezna področja in kadroviki, ki morajo prevzeti odgovornost za svoje predloge. V SLS predlagamo tudi bolj aktivno vlogo predsednika uprave pri izbiri članov uprave, tako da bo jasna odgovornost.

Vsa prizadevanja strokovne javnosti so se pri imenovanju uprave SDH izkazala za farso v smislu »Psi lajajo, karavana gre dalje«. Postopek mednarodnega razpisa in sodelovanje kadrovskega podjetja je bil le fasada za imenovanje »svojih«.

Kako bodo predlagani člani uprave brez mednarodnih izkušenj upravljanja dvanajst milijardnega premoženja dvignili donosnost državnih podjetij na ciljno vrednost, določeno v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države? Za običajna obrtniška opravila so zahtevane reference, za več kot deset milijard evrov pa ne?

Zasebna podjetja delujejo na prostem trgu, zato morajo za ohranjanje konkurenčnosti iskati najboljše možne rešitve tudi pri zaposlovanju sodelavcev. Tak način iskanja nadzornikov in uprav je v tujini običajen. Z ustreznimi kadri in uporabo sodobnih pristopov upravljanja bi povečali donosnost naših državnih podjetij in s tem povečali prilive v proračun, znižali davke in prispevke podjetij in državljanov ter trajnostno zagotavljali obstoječa ter odpirali nova delovna mesta.

Izkazano neodločnost predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja pri navalu beguncev so izkoristile interesne skupine in si prisvojile nadzor nad upravljanjem državnega premoženja! Kdaj bo tranzicija končana in bo Slovenija postala normalna država? Pod »vodstvom« te vladne koalicije sigurno ne!

SLS – Služba za odnose z javnostmi