Pozivamo k politični razpravi o postavitvi spomenika slovenske osamosvojitve

Vlada Republike Slovenije je na svoji 102. redni seji dne 9. 5. 2024 na podlagi dela Komisije za pripravo izhodišč za postavitev Spomenika slovenske osamosvojitve sprejela odlok, s katerim nalaga Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije pripravo ustreznega natečaja.

Predsedstvo Združenja VSO se strinja, da je najprimernejše mesto za postavitev spomenika osamosvojitve na Trgu republike, kjer je bila samostojna država Republika Slovenija tudi proglašena. Nasprotuje pa izhodišču, da bi simboliziral ob njem Trg republike tudi Spomenik revolucije, Spomenik Edvardu Kardelju in drugi izrazi pripadnosti revolucionarnemu projektu, ki simbolizirajo dobo totalitarizma.

Trg revolucije, ki ga je simboliziral Spomenik revolucije, je bil preimenovan v Trg republike, ker smo se osamosvojili in demokratizirali. Na njem nismo samo dvignili nove zastave, ampak smo tudi eno spustili – tisto, ki je bila simbol stare, totalitarne države. Preimenovanje trga in nova zastava sta dva izraza diskontinuitete, preloma s totalitarnim režimom, ki je kršil temeljne človekove pravice.

Spomenik revolucije ni bil nikoli spomenik vseh Slovencev, ampak simbol totalitarne oblasti, ki je naš narod delil. Revolucija ni bila izraz domoljubja, ampak oblastoljubja. Za Trg republike demokratične Slovenije je sopostavitev tako nasprotujočih si simbolov nevzdržna, nesprejemljiva in neevropska. Trg republike naj odraža in sporoča samo tisto, kar je v skladu z vrednotami osamosvojitve, temelječe na plebiscitarni volji ljudi, ki so jo enotno podprli in ubranili z vojno.

Spomenik osamosvojitve ne sme biti dodatek ali dopolnilo tistemu, čemur smo se na Trgu republike odpovedali. Spomenik revolucije izraža svobodo samo za nekatere, osamosvojitev pa je prinesla svobodo za vse. Odnos do osamosvojitve mora imeti prednost pred formalističnim gledanjem na Odlok o razglasitvi območja Trga republike za kulturni spomenik državnega pomena.

Trg republike DA, ne pa vsebine, ki so v nasprotju z dostojanstvom in vrednotami osamosvojitve. Argument varovanja kulturne dediščine ne bi smel biti izgovor za varovanje revolucije; in prisotnost njene simbolike na Trgu republike. To bi bilo tudi v nasprotju z duhom združene Evrope, ki smo se ji priključili pred dvajsetimi leti tako, da smo sprejeli njene vrednote in načela.

Zavezani smo tudi evropskemu zavračanju vseh totalitarizmov. Pozivamo Državni zbor in Državni svet Republike Slovenije, da pred objavo natečaja opravita politično razpravo o postavitvi Spomenika slovenske osamosvojitve.

Združenje VSO1 komentar

  1. S Trga republike bi morali odstraniti tako sedanji spomenik revoluciji kot Kardeljev kip. Seveda je Trga republike najbolj primeren kraj za spomenik slovenski osamosvojitvi. Vprašanje je le še, kaj bodo spravili skupaj kiparji. Ne potrebujemo še enega modernističnega zmazka.

Comments are closed.