Poulični neredi zaradi nasilne smrti Georgea Floyda

Nadškof Carlo Maria Viganò: “Spoštovani predsednik Donald Trump, kot torej lahko doživljamo v sodobni družbi, se krepi neizprosen boj dveh popolnoma nasprotujočih si resničnosti, ki sta večno v sovraštvu … Zdi se torej, da otroci teme, ki jih lahko poistovetimo z globoko državo, kateri pa vi odločno nasprotujete, vodijo strašno vojno proti vam. “

Nadškof Carlo Maria Viganò, nekdanji nuncij v Ameriki in naslovni nadškof ulpijanski, opozarja predsednika ZDA Donalda Trumpa na dejstvo, da so sedanja kriza oziroma pandemija covida-19 in poulični neredi zaradi nasilne smrti Georgea Floyda del neprestanega, pravzaprav večnega boja med silami dobrega in zla.

V zadnjih mesecih smo priče nastajanju in krepitvi moči dveh nasprotujočih si strani ali sil, ki jih lahko primerjamo s svetopisemskimi oznakami, saj gre za duhovni boj med »otroki luči in otroki teme«. Največji del človeštva predstavljajo otroci luči, medtem ko so otroci teme v absolutni manjšini. Pa čeprav otroci luči predstavljajo veliko večino človeštva, so diskriminirani (drugorazredni). To dejstvo jih potiska v položaj moralne podrejenosti nasprotnikom. Otroci teme se trdno oklepajo svojega statusa in vlog, ki jih imajo v vladi, politiki, gospodarstvu in v medijih. Nezaslišano je dejstvo, da so dobri ljudje, ljudje luči, postali talci zlobnih ali otrok teme, pa tudi vseh tistih, ki jim pomagajo pri tem bodisi iz strahu ali pa osebnih interesov.

Ti dve strani se tudi popolnoma ujemata s svetopisemskim pojmovanjem tega dvoboja, ki ga Sveto pismo poleg omenjenega označuje tudi kot »potomstvo Žene in potomstvo zmaja« (prim. Raz 12).

Razlika med otroki luči in otroki teme

Ali drugače povedano, otroci luči navkljub svojim človeškim slabostim, grešnim navadam in padcem želijo delati dobro in se za to trudijo, hočejo koristiti, ne škodovati, si želijo ustvariti družino, delajo in se trudijo, pomagajo k napredku svoje domovine in sveta, pomagajo drugim v različnih potrebah in – v svetopisemskem pomenu – hočejo biti dediči nebeškega kraljestva.

Na drugi strani pa imajo otroci teme zelo sebične namene, želijo služiti le samim sebi, nimajo moralnih načel, želijo uničiti družino in narode, izkoriščajo delavce, da bi se dokopali do prekomernega bogastva, spodbujajo spore med podrejenimi, spodbujajo delitve med ljudmi, spodbujajo vsesplošne razprtije na vseh področjih in netijo vojne, kopičijo moč in denar. Ker si ustvarjajo lažno podobo začasne blaginje na račun trpljenja tolikih, jih bo to pripeljalo do strašne usode brez Božje milosti, ki jih čaka v večnem prekletstvu, če se seveda ne spreobrnejo in stopijo na pot odrešenja.

Del duhovnega boja je tudi globoka država

Nadškof Carlo Maria Viganò: “Spoštovani predsednik, kot torej lahko doživljamo v sodobni družbi, se krepi neizprosen boj dveh popolnoma nasprotujočih si resničnosti, ki sta večno v sovraštvu, kot sta si popolnoma nasprotna Bog in satan. Zdi se torej, da otroci teme, ki jih lahko poistovetimo z globoko državo, kateri pa vi odločno nasprotujete, vodijo strašno vojno proti vam. “Odkrili so svoje karte, ali drugače: odkrili so svoje načrte. Otroci teme so tako zelo prepričani o pravilnosti svojih načrtov, da imajo vse pod nadzorom in zato ne skrivajo več svojih namenov.

Že potekajo raziskave, ki bodo odkrile odgovorne za vsa napačna ravnanja v času koronakrize. In to ne le na področju zdravstva, pač pa tudi na področju politike, gospodarstva in medijev. Najverjetneje bomo lahko prišli do presenetljivega odkritja, da v načrtnem vodenju in vplivih na vse človeštvo obstajajo posamezniki, ki odločajo o usodi celotnega človeštva. Pri tem v svoje roke jemljejo pravico, da delujejo proti volji državljanov in njihovih predstavnikov na vladnih mestih.

Nemire spodbujajo, da bi laže dosegli cilj

Gotovo bomo odkrili, da so družbene nemire, ki potekajo po ulicah mest in krajev, spodbudili tisti, ki hočejo upravičevati vso represijo, ki jo oni neupravičeno spodbujajo in izvajajo nad poštenimi državljani. Pri tej odločitvi in početju jim je pripomoglo popuščanje koronakrize, ki jo s pridom izkoriščajo. Tako početje se ne odvija le v Ameriki, ampak tudi po Evropi (zelo izrazito tudi pri nas; op. prevajalca).

Povsem jasno je, da je spodbujanje uličnih protestov eno od glavnih orodij tistih, ki vidijo sebe kot resne kandidate za oblast na prihajajočih predsedniških volitvah. Po njihovem mora zmagati tisti, ki popolnoma ustreza namenom »globoke države« in te namene ne samo sprejema, ampak jih želi voditi in odločno ter za vsako ceno tudi uresničiti. Resnično ne bomo presenečeni, če bomo čez nekaj mesecev spoznali, da vodijo ves vandalizem in nasilje tisti, ki želijo potegniti čim več koristi zase, s tem ko uničujejo red v družbi, da bi tako ustvarjali svet brez svobode oz. kot govori izrek prostozidarjev: »Solve et coagula.« (»Razdeli in znova združi.«)

Nasprotujoči si strani delujeta tudi v Cerkvi

Poleg omenjenega nas zelo vznemirja dejstvo, da delovanje teh, nasprotujočih si strani in sil najdemo tudi v verskih krogih. Hvala Bogu, mnogi pastirji zares skrbijo za Kristusovo čredo – Cerkev, prav tako pa tudi znotraj občestev delujejo neverni, celo za to plačani ljudje, ki želijo razdeljevati in uničevati Kristusovo Cerkev in dovoljujejo, da verne uničujejo »grabežljivi volkovi«. Zato nas ne preseneča, da so ti plačanci zvezniki otrok teme in prezirajo otroke luči. Kajti, prav tako kot obstaja globoka država, obstaja in deluje tudi »globoka Cerkev«, ki je zavrgla svoje poslanstvo in se je odpovedala svojim obljubam in dolžnostim pred Bogom.

Proti nevidnim sovražnikom na civilnem področju se bojujejo dobri državni voditelji in oblastniki, na cerkvenem področju pa se proti otrokom teme bojujejo dobri pastirji. Poteka torej silovit duhovni boj.

Predsednik Donald Trump brani pravico do življenja

Vas, spoštovani predsednik Donald Trump, lahko ZDA prvič cenijo kot predsednika, ki pogumno brani pravico do življenja. Prav tako se ne sramujete javno obsoditi preganjanja kristjanov po svetu ter brez sramu govorite o Jezusu Kristusu in poudarjate pravico državljanov, da svobodno izpovedujejo svojo vero. Sodelovali ste na Pohodu za življenje, razglasili ste mesec maj za mesec, posvečen boju proti zlorabi otrok. Vse navedeno jasno kaže, na kateri strani se bojujete vi. Dovolim si trditi, da sva na isti strani duhovnega boja, čeprav uporabljava različna »orožja«.

Iz istega razloga tudi verujem, da je na vas usmerjen močan napad, potem ko ste obiskali narodno svetišče svetega Janeza Pavla II. Mediji so organizirano ustvarili zgodbo, katere cilj ni boj proti rasizmu ali za vzpostavitev reda in miru v družbi, pač pa poglobitev spora, katerega cilj ni ponovna vzpostavitev pravnega reda in miru, pač pa uzakonitev nasilja in kriminala. Njen cilj ni, da bi prišli do resnice, ampak da mediji služijo določeni politični struji.

Nekateri škofje kažejo, da so prestopili na nasprotno stran

Žalostno in vznemirjajoče je dejstvo, da obstajajo škofje, nekatere izmed njih sem celo javno pozval k razmisleku in pravim odločitvam, ki z besedami in dejanji dokazujejo, da so prestopili na nasprotno stran, k otrokom teme. Postali so podložniki globoke države, globalizma, enoumja in podporniki nove svetovne ureditve, ki se sklicuje na pojem vsesplošnega bratstva. Ta pa v sebi nima niti trohice krščanskega pojmovanja, ampak se sklicuje na prostozidarske ideale. Ti želijo zavladati svetu na način, da popolnoma izženejo Boga in Božje iz družin, posameznikov, šol, politike, gospodarstva, sodstva in celo iz cerkva.

Ameriški narod je politično zrel, da zelo razume, do katere mere prevladujoče struje v medijih ne želijo priti do resnice, pač pa nasprotno, vedo, kako zelo si politične struje prizadevajo utišati resnico in jo izkrivljati samo zato, da bi slepo sledili svojim gospodarjem.

Otroci luči naj ne sprejmejo prevar mnenjske manjšine

Zelo je torej pomembno, da se otroci luči, torej vsi, ki si prizadevajo za resnično dobrobit družbe in posameznika, prebudijo iz zaspanosti in vdanosti v usodo in odločno zavrnejo strinjanje in sprejemanje prevar izrazite manjšine. Zato je življenjsko pomembno, da se zedinijo otroci luči in da se enodušno uprejo takemu ravnanju.

Gospod predsednik, ali obstaja za tako zvestobo resnici močnejše sredstvo, kot je molitev h Gospodu vsega sveta, ki naj zaščiti Vas, ZDA in ves svet pred tem silovitim napadom Sovražnika?

V moči molitve se bodo zrušili vsi nameni in prizadevanja otrok teme. Razgalile se bodo njihove spletke. Jasno se bo pokazala njihova izdaja. Njihova zastrašujoča moč se bo izničila. V luči se bo pokazala to, kar v resnici je: peklenska prevara.

Spoštovani predsednik. Odkar me je papež Benedikt XVI. poslal med ameriški narod kot apostolskega nuncija, molim za vse. V tem dramatičnem in odločilnem trenutku za vse človeštvo molim za Vas kot tudi za vse, ki so v ameriški vladi in so z Vami, ter trdno verujem, da se lahko ameriški narod združi v molitvi k Vsemogočnemu Bogu z Vami in mano.

Blagoslavljam Vas in prvo damo, moje ljubljene Američane ter vse može in žene dobre volje! Carlo Maria Viganò, nekdanji nuncij v Ameriki in naslovni nadškof ulpijanski

Prevod Niko Rupnik