Pomoč očetov spodbuja švedsko nataliteto

ocetjeParticipacija očetov v vsakdanjih življenjskih družinskih opravilih je zaslužna za najvišji delež delovno aktivnih žensk v EU, kot tudi za visoko nataliteto na Švedskem. »Naš sistem opogumlja očete, da prevzamejo odgovornost pri vzgoji otrok«, pravi Anna Singer, profesorica civilnega prava univerze v Uppsali. Singerjeva navaja, da v primeru ločitve švedska starša enakomerno sodelujeta pri vzgoji otrok vse od leta 1976, ker prevladuje mnenje, da je otroku dobro takrat, ko ima dobre odnose z obema staršema. »Enakost ni samo ideološko, temveč tudi ekonomsko vprašanje«, ocenjuje Lars Plantin sociolog univerze v Malmöju. Plantin razlaga, da malčki stari leto dni lahko preživijo del dneva v jaslih, po precej nizkih cenah, ker je država ocenila, da ji je predrago »polovico« prebivalstva ohranjati izven delovnega procesa. »Ne gre za to, da bi moški morali sedeti v hiši, temveč za to, da se ženske vključujejo v delovni proces«, zaključuje Plantin.

Po podatkih Eurostata za leto 2011, je delovna aktivnost žensk v EU največja ravno na Švedskem, kjer znaša 77,2 odstotkov. Lotta Persson, analitičarka na Nacionalnem institutu za statistiko, ocenjuje, da sodelovanje očetov na starševskem oziroma porodniškem dopustu in na splošno pri vzgoji otrok, pojasnjuje visoko nataliteto na Švedskem. Švedska je namreč po podatkih Eurostata za leto 2011 z 1,9 otrok na žensko, tretja v EU, za Irsko in Francijo. Od leta 2011 imajo švedski očetje tudi svoj časopis »Pappa«, ki je namenjen očetom, ki želijo več časa preživeti z otroki in se enakopravno vključiti v vse aktivnosti, od sprehoda z otroškim vozičkom do odprtja bolniškega staleža za otroka.

Foto: Flickr