Pomagaj si sam

… in Bog ti bo  pomagal.  Jože P. Damijan piše:

“Če bi bili redno zaposleni in imeli denimo 1000 evrov neto plače, bi država od vas pobrala mesečno 370 evrov obveznega prispevka za pokojninsko zavarovanje. Ob tem znesku prispevka v ZPIZ lahko v primeru sedanjega sistema računate, da bi dobili približno 580 evrov pokojnine. Denimo, da – namesto da prisilno plačujete v državni ZPIZ – ta denar raje naložite na banko, namensko varčujete in vežete na obdobja po pet let. Po 29 letih bi ob takrat veljavnih bančnih obrestih privarčevali skoraj 211.000 evrov, kar bi ob vezavi prineslo 7068 evrov obresti letno ali 590 evrov mesečno. Po 29 letih varčevanja tega istega obveznega pokojninskega prispevka bi prišli do vaše pokojnine po obstoječem sistemu. Če bi denimo varčevali 35 let, bi privarčevali dobrih 292.000 evrov oziroma za 815 evrov mesečnih obresti. Če bi varčevali 40 let, bi privarčevali dobrih 382.000 evrov oziroma za 1066 evrov mesečnih obresti. S preprostim samostojnim varčevanjem 370 evrov mesečno v vaši celotni delovni dobi bi tako prišli do mesečne pokojnine, ki bi bila višja od vaše povprečne neto plače in za skoraj 500 evrov višja od tega, kar bi dobili od ZPIZ.”

Več: Dnevnik.si