Smrtna kazen v Evropski uniji?

Pohod za življenje 2020 bo naslednja priložnost, da v en glas povemo, da se nam sedanja ureditev ne zdi ustrezna. Smo ljudje res manj od zaščitenih živali? Do maja, ko bo omenjeni pohod, bo dovolj časa, da opazite vabila, zberete pogum in pridete … plavati proti toku.

Da, imamo jo. Seveda bralce zanima, kako dobro mora biti utemeljena obsodba za tako strogo kazen. Pravzaprav je kratka: ker si!

Začnimo pri Janezu in njegovi sosedi Micki. Ker je Janez opazil, da se je Micka odpravila proti bližnjemu drogu, na katerem je štorkljino gnezdo, je poklical policijo. Možje v modrem so prišli in še pravočasno preprečili tragedijo, ki jo je skušala povzročiti Micka. Zakonodaja namreč jasno pravi, da:

UREDBA

o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

3. člen

(uporaba)

Določbe te uredbe se uporabljajo za:

  • žive in mrtve živali prosto živečih vrst v vseh razvojnih oblikah (jajca, vključno s praznimi jajci-lupinami, ličinka, buba, mladič, odrasla žival; v nadaljnjem besedilu: živali)

Država ceni in varuje tako štorkljo kot jajce, iz katerega se bo izvalila.

Druga namišljena soseda, Albert in Francka, pa sta se precej zbližala; toliko, da je Francka opazila, da je noseča. Albertu je odločno povedala, da tega otroka ne bo. V nasprotju z Janezom je Albert povsem nemočen. Janez je dobil državno pomoč za varovanje štorkljinega potomca, medtem ko Albert ne more prav ničesar storiti za svojega potomca. Seveda je slišal znamenite besede, da »gre za moje telo in ti nimaš prav ničesar pri tem«. Mar to drži kot pribito? Ta hip očitno da, čez nekaj časa morda ne. Francka lahko namreč to dejstvo spremeni. Če se odloči, da bo rodila otroka, ji bo celo država pomagala, da bo Albert postal plačnik za naslednjih 23 let, če bo otrok tudi študiral. Prej brez pravic in besede, potem dolgoletni plačnik.

Pohod za življenje 2020

Redki antični misleci so rekli kakšno besedo proti suženjstvu. Mar jih res ni motilo, da so sočloveka opredeljevali kot »govoreče orodje«? Je bilo sočutje za njih španska vas?

Ob razmisleku o pomankanju sočutja v antiki se moramo ozreti vase. V današnjem času dobi buba, ličinka ali jajce nekaterih zaščitenih živali že polno državno zaščito, medtem ko za vrsto Homo sapiens to ne velja. Bo kdo čez leta na nas tako očitajoče gledal, kot se nekateri oziramo na antične mislece? Zakaj nismo zahtevali, da bi tudi za človeka (in ne le za izbrane živali) veljale vse pravice za vse razvojne stopnje?

Izkušnje kažejo, da je že namig v to smer dreganje v osje gnezdo; pravzaprav sršenje gnezdo. In vendar se je kar nekaj ljudi pri nas odločilo, da ne bodo molčali. Pohod za življenje 2020 bo naslednja priložnost, da v en glas povemo, da se nam sedanja ureditev ne zdi ustrezna. Smo ljudje res manj od zaščitenih živali? Do maja, ko bo omenjeni pohod, bo dovolj časa, da opazite vabila, zberete pogum in pridete … plavati proti toku.