Podarjamo knjige 2012

PREJELI SMO. Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za šolstvo, umetnost in kulturo in Mohorjeva družba v Celovcu sta tudi letos podarili knjige v vrednosti 50.000 EUR. Knjige so letos prejele štiri ustanove: Državna slovenska samouprava iz Monoštra, Zaporniški vikariat, Slovenska Karitas in Slovensko združenje France Prešeren iz Skopja. Vrednostni bon za knjige sta predstavnikom omenjenih ustanov dne 7. decembra 2012 izročila veleposlanik Republike Avstrije v Republiki Sloveniji, dr. Clemens Koja, in predsednik Mohorjeve družbe Celovec, Jože Kopeinig.

Letošnja akcija Podarimo knjige je že dvanajsta po vrsti. V času trajanja akcije je bilo podarjenih okoli 40.000 izvodov knjig v skupni vrednosti nekaj več kot 600.000 EUR. V prvih letih akcije smo knjige donirali slovenskim osnovnim šolam, knjižnicam in župnijam, v zadnjih letih pa zlasti nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju lajšanja različnih socialnih stisk državljanov Republike Slovenije.

Mohorjeva družba v Celovcu (www.mohorjeva.at) tudi na ta način uresničuje namen svojih ustanoviteljev, blaženega škofa Antona Martin Slomška, Andreja Einspielerja in Antona Janežiča, to je širjenje slovenske knjige med ljudi, posebej tiste, ki si je zaradi materialne ali kakšne druge stiske ne morejo kupiti sami. Z letošnjo donacijo želimo še naglasiti, da zlasti v obdobju finančne in gospodarske krize, ko so se zlasti zaradi brezposelnosti številne družine znašle v novih stiskah, ne smemo pozabiti na omiko, ki jo v naše življenje prinašajo knjige. Posebej v takih časih je potrebno vedeti, da človek resnično >>ne živi samo od kruha<<. Z letošnjo akcijo želimo kot založba slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem posebej poudariti tudi našo skrb za ohranjanje slovenskega jezika med slovensko manjšino, ki živi v Makedoniji in v Porabju na Madžarskem.

Ponosni smo, da lahko tudi s to akcijo Mohorjeva družba v Celovcu še naprej izpolnjuje svoje poslanstvo ohranjanja kulture in negovanja slovenskega jezika. Zveznemu ministrstvu Republike Avstrije za šolstvo, umetnost in kulturo izrekamo zahvalo za sodelovanje v tej akciji v imenu vseh, ki so knjige prejeli.

Mohorjeva družba Celovec

Foto: MMC RTV SLO