Utrinek: Demos na Kamniškem za Deklaracijo

demos na kamniskemKo se postavljajo ključni vogelni kamni naše prihodnosti, ne sme biti izgovorov in omahovanj. Vsak mora v imenu prihodnosti narediti tisto, kar lahko, zna in zmore! Tudi v Društvu Demos na Kamniškem sledimo temu temeljnemu načelu, ki je gibalo razvoja vsakega posameznika, vsake družine in celotne družbene skupnosti. Pred skoraj četrt stoletja je koalicija Demos dobila dovolj veliko podporo, ki smo jo Slovenke in Slovenci izrazili na prvih svobodnih volitvah in plebiscitu, za izvedbo osamosvojitve in vzpostavitev realne državne suverenosti. Takrat je koalicija Demos imela politično moč in hkrati veliko odgovornost, da izpolni pričakovanja Slovenk in Slovencev. To je koalicija Demos v nadaljevanju brez omahovanja izpolnila. Slovenci smo stopili v svobodno demokratično družbo in doživeli veliko mednarodno priznanje, ko smo kot prva slovanska država predsedovali Evropski uniji.

Pobudniki Deklaracije civilne družbe za pravično Slovenijo si delimo spoznanje, da se svobodna demokratična družba, pravičnost in enake možnosti za vse v državi žal niso uveljavile. Vladajoča elita, ki nas je v prejšnji državi pripeljala v bankrot, je po osamosvojitvi brutalno uveljavila svoj vpliv v vseh sferah družbe, si v državi razdelila interesna področja in sedaj na škodo slovenskega naroda izčrpava naše skupne družbene vire. Katastrofalno stanje slovenskega pravosodja razgalja razkroj vrednostnega sistema. Zaradi dogodkov zadnjih let in zlasti zadnjega obdobja se razrašča občutek nepravičnosti, zmanjšuje se zaupanje v pravno državo, vedno bolj se povečuje erozija spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Imamo občutek, da drsimo v anarhijo, ki očitno še kako koristi interesom aktualne vladajoče elite.

Da je bil proces prehoda iz totalitarne družbene ureditve v normalno evropsko družbeno ureditev neuspešen, se kaže z oživljanjem ideje socializma, uveljavljanjem jugonostalgije ter razmahom protievropskih čustev. Opisani pojavi nas opominjajo, da se pomladni ideali o Sloveniji kot parlamentarni demokraciji in svobodnem tržnem gospodarstvu, utemeljeni na vladavini prava, niso uresničili. Lahko se upravičeno bojimo, da slovenska družba nezavedno drsi nazaj v totalitarizem, ki so ga nekoč imenovali kot socializem s človeškim obrazom.

Poslanstvo Društva Demos na Kamniškem je zato ohranjanje vrednot koalicije Demos, ki je pred skoraj četrt stoletja izpeljala ključne korake do samostojne Slovenije, ohranjanje in obeleževanje spominov na obdobje demokratizacije in osamosvajanja Slovenije, vzpodbujanje narodne zavesti in utrjevanje domoljubja ter poudarjanje pomena tradicionalnih moralnih vrednot in parlamentarne demokracije. V društvu želimo te vrednote uveljavljati kot temeljne vrednote celotne slovenske družbe, zato se trudimo ohranjati spomine na dogodke iz obdobja osamosvajanja in promoviramo ljudi iz našega lokalnega okolja, ki so svojim znanjem in prizadevanji dali svoj prispevek k demokratizaciji in vzpostavitvi državne suverenosti. Zavedamo se, da ima lokalno okolje svoje posebnosti, v njem so pomembni tudi lokalni mnenjski voditelji, katerih vloga je še kako pomembna v pogojih neuravnoteženega medijskega prostora, ki se žal ohranja še od prvih demokratičnih volitev dalje.

Tako kot pobudniki Deklaracije civilne družbe za pravično Slovenijo tudi v Društvu Demos na Kamniškem ugotavljamo, “/…/ da so da so razmere v naši domovini dramatične. Slovenija je čedalje bolj talec centrov moči, ki jim je več za preživetje svojih skupin in lobijev kot za blaginjo vseh državljank in državljanov, zdravo gospodarstvo in bančništvo, stabilno socialno varnost, pošteno in pravično pravosodje, profesionalne medije, učinkovito in dostopno zdravstvo, pozitivno družinsko politiko, kvalitetno izobraževanje ter trajni razvoj države za vse generacije.”

Člane Društva Demos na Kamniškem še posebej skrbi položaj mlade generacije Slovenk in Slovencev, ki so se rodili že v samostojni Sloveniji, saj so se temelji nove države gradili prav z željo, da bodo novi rodi zaživeli brez omejitev in pasti totalitarne dediščine. Danes ugotavljamo, da se nam je uspelo osamosvojiti in utemeljiti državno suverenost, nikoli pa nismo imeli priložnosti, da bi sami odločili o naši sedanjosti in prihodnosti. Zato se nam dogaja to, kar je izredno natančno zapisano v Deklaraciji civilne družbe za pravično Slovenijo: “Slovenija tone v brezperspektivnosti negativne kadrovske selekcije, v kateri mlajša in srednja generacija izgubljata upanje in možnost ustvarjalnega prispevka k pozitivnemu razvoju družbe. Priče smo novi emigraciji visoko izobraženih mladih ljudi. Z neverjetno lahkoto se zatira kvaliteta v zameno za poslušnost in vodljivost, vse z namenom ohranjanja obstoječih monopolnih centrov moči, ki v marsičem delujejo kot kriminalne združbe. Večina medijev ne opravlja vloge kritičnega analitika, ki bi anomalijam v družbi nastavil nepristransko ogledalo, pač pa jih s svojo servilnostjo omogočajo in dopuščajo ali pa so celo kreatorji afer, s katerimi usmerjajo pozornost od bistvenih problemov k navideznim.”

Člani Društva Demos na Kamniškem, ki smo se pridružili podpisnikom Deklaracije civilne družbe za pravično Slovenijo, vabimo vse, ki jih skrbi usoda naše Slovenije, naj pozorno spremljajo dogajanje v državi ter izostrijo kritičen odnos do vseh nedopustnih ravnanj v družbi. Živimo v času najhujše moralne, politične, gospodarske in finančne krize po osamosvojitvi, znašli smo se v razvojni slepi ulici. To nas sili v povezovanje vseh ljudi dobre volje. Gre za upor proti ustrahovanju ter zaščito civilizacijskih vrednot, ki so nujen pogoj za obstoj slovenskega naroda in sožitje vseh državljanov. Ne sme biti izgovorov, vsak mora v imenu prihodnosti narediti tisto, kar lahko!

Igor Podbrežnik