Padanje brezposelnosti in pozabljene reforme

prekrizane rokeVerjetno ste že slišali za dobro novico, da se nezaposlenost zmanjšuje ter da je število registrirano brezposelnih junija končno upadlo pod 100.000. Brezposelnost je tako najnižja po septembru 2010. Po začetku globalne gospodarske krize leta 2008 je število registrirano brezposelnih strmo naraščalo do začetka leta 2011, vrh 130.000 registrirano brezposelnih pa je dosegla v letu začetku leta 2014.

Novice z omenjeno informacijo se vrstijo in predvidevamo lahko, da se bo aktualna vlada zdaj zdaj pohvalila, kako zaslužna je za padanje števila registriranih brezposelnih. Predsednik vlade z nekaj ministri bo stopil pred mikrofon in širni slovenski javnosti obrazložil, da je trud njegove vlade končno obrodil sadove. Dodal bo, da so po preučitvi razmer in tehtnem premisleku sprejeli prave odločitve, ki so pripeljale do tega uspeha.

Podjetja v resnici zaposlujejo, anketa med podjetji Zavoda za zaposlovanje je celo pokazala, da nameravajo v prihodnjih mesecih podjetja zaposliti 20.000 delavcev. V prvem polletju se je zaposlilo 8,7% več brezposelnih kot v istem obdobju lani, 5% manj pa je tudi novoprijavljenih na Zavodu za zaposlovanje.

Kaj naj bi bili ukrepi za zniževanje brezposelnosti, ki jih omenja vlada, verjetno ne ve nihče. Razen spodbud v višini 100 milijonov evrov, ki jih vlada namenja vsako leto za zaposlovanje, od nje ni nič. 14.000 zaposlitev je letos predvidenih s pomočjo omenjenih spodbud. Tako vsako leto država namenja ogromna sredstva za umetno vzdrževanje zaposlenosti.

Kakšen vpliv imajo v resnici spodbude oz. ali so učinkovite, se v vladi verjetno ne sprašuje nihče. Prav tako se v vladi verjetno nihče ne sprašuje ali bi bilo možno teh 100 milijonov evrov letno bolj učinkovito porabiti drugače? Verjetno bogokletna misel za aktualno vlado pa je, da bi znižali davke in podjetja razbremenili za teh 100 milijonov evrov. Seveda bi se morali vladni uradniki odpovedati prerazporejanju teh sredstev svojim »prijateljem« …

Verjetno lahko poenostavimo, da je večji del novozaposlenih delavcev zaposlenih zaradi sezonskih del spomladi in poleti, kar je lepo razvidno iz priloženega grafa. To potrjuje tudi ocena Zavoda za zaposlovanje, da se bo letošnje leto končalo zopet pri 107.000 registriranih brezposelnih, kar je sicer res nekaj nižja številka kot leto poprej. Do stanja iz leta 2008 nas čaka še dolga pot, število registrirano brezposelnih je bilo pod 60.000 …

aktivno prebivalstvo

Nujnost reform

Bolj zaskrbljujoče je, da z rahlim izboljšanjem stanja na trgu delovne sile, izgubljamo občutek o potrebnosti reforme trga delovne sile, davčne reforme … Vlada že tako na področju reform ni pokazala ničesar. Prva polovica mandata, ki je tudi najprimernejša za izvedbo reform, je že za nami. Sklepamo lahko, da do konca mandata reform ne bomo videli.

Ostale države so globalno gospodarsko krizo izkoristile za izpeljavo prepotrebnih reform in iz krize izšle močnejše, z učinkovitejšimi in prestrukturiranimi gospodarstvi. Slovenije žal ni med njimi.