P. Lah: Čakajoč nadškofa

Koeln_panoramaTokrat v Koelnu, ne v Ljubljani ali Mariboru. Stolni kapitelj te najvplivnejše nemške škofije je 270 katoličanov zaprosil za kratko in zgoščeno stališče glede “petih izzivov, s katerimi se bo moral ukvarjati novi nadškof”. Pridobljena stališča bo kapitelj upošteval pri oblikovanju seznama kandidatov, ki ga bo preko nuncija posredoval papežu. Med vprašanimi so:

  • Člani posvetovalnih in izvršnih organov nadškofije (duhovniški svet, pastoralni svet, predsednik sveta nadškofije)
  • Predstavniki katoliških združenj in organizacij ter laiških organov na ravni mesta in okrožja
  • Predstavniki ženskih in moških redov ter duhovnih skupnosti
  • Vplivne katoliške osebnosti v nadškofiji iz sveta politike, kulture in medijev

Postopek imenovanja škofov v nemških škofijah je zamotan in raznolik, saj ima vsaka zvezna dežela sklenjen poseben konkordat s Svetim sedežem. V koelnskem primeru je predvidena aktivna vloga stolnega kapitlja in nuncija, ki izvedeta ločeni poizvedovanji o primernih kandidatih. Po prejemu seznamov (s strani kapitlja in nuncija) papež kapitlju predstavi svoj seznam kandidatov, izmed katerih kapitelj izvoli nadškofa. Potem, ko se je kapitelj pozanimal pri pristojnih deželnih vladah, da “ni pomislekov politične narave” glede kandidata, papež imenuje novega nadškofa. Podrobno je proces opisan na domači strani koelnske nadškofije.

Foto: Wikipedia