P. Ferluga, Demokracija: Temelj prihodnosti

Tak je naslov knjige, ki jo je izdala NSZ ob 70. obletnici konca druge vojne in začetka totalitarnega režima.

Ne mislim propagirati te publikacije, ampak opozoriti nanjo, ker je to edinstven primer pisanja, ki poseže v bistvo polpretekle, do sedaj »naše« lažne uradne zgodovine in prikaže mnenja in dejstva, ki ne morejo več biti zamolčana, če se hočemo rešiti oklepa nevidnega podzavestnega zapora »prevladujoče miselnosti« v 70 letih izobraževanja na podlagi pravljičnega zgodovinopisja lažnih »zmagovalcev« druge svetovne vojne, ki še danes zastruplja psiho šoloobveznih otrok in poznejših akademikov z bajeslovno predstavo t. i. NOB brez kančka sramu glede na njene posledice umskih stranpoti v posmeh objektivnim arheološko-materialnim dokazom njenega genocidnega bistva. Knjigo so pisali nedvomno zelo sposobni in objektivni avtorji, ki ne ovinkarijo pri določenih postulatih srednjeevropskih vrednot, ki so bistvo morale in etike civilizacije tega dela sveta.

Že v začetku knjige se omenjajo besede velikega demokrata Vaclava Havla, ki sem jih sam že neštetokrat omenjal v svojih člankih. Te neizpodbitno postavijo ogledalo tistim, ki zavračajo soočanje s preteklostjo za zdravo graditev prihodnosti. Najbolj me je navdušil sestavek predsednika Nove slovenske zaveze Petra Sušnika, ki je omenil: »V tem kontekstu se pripravljamo na spopad s prihodnostjo. Sprejeti položaj večnih žrtev? Ostati na ravni civilne družbe, ki s težavo ob dobroti posameznikov nabere minimalna materialna sredstva za svoje delovanje, pri čemer so človeške moči članstva vedno neplačane? Po četrt stoletja je prišel čas, da obnovimo vprašanje o naši prihodnosti in morda razmislimo o meji med društvom kot enakopravnim sogovornikom politike ter politično organizacijo kot enakopravnim tvorcem politike.«

Več lahko preberete na strani tednika Demokracija, knjigo Temelj prihodnosti pa lahko naročite na povezavi.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.