Alternativi ni uspelo

Za Nemčijo bo zelo neprijetno, če bi vladajoča politika iz obrambe prvega mesta v obeh vzhodnonemških deželah izpeljala sklep, da lahko družbeno soglasje pomika še naprej in vedno bolj v levo.

Stražarji Berlinskega zidu

Vzhodno nemške dežele in države na območju nekdanje Jugoslavije so posebne v tem, da tako velik del ljudi meni, da je ekonomski problem, ki ga mora rešiti politika problem delitve dobrin in ne problem ustvarjanja dobrin. Pri njih dve tretjini ljudi verjame v liberalno demokracijo in svobodno tržno gospodarstvo ter obsoja dediščino komunističnega režima pri nas pa ena tretjina.