Moda urbanega kmetijstva

Če se spomnim kakih 40 let nazaj, je v našem okolju na robu Ljubljane vsaka gospodinja imela vrt in na njem pridelovala zelenjavo za potrebe svoje družine. Vse kar ni bil dostop do hiše in kasneje majhen parkirni prostor za “fičkota”, je bil vrt ali sadovnjak. Zdi se, da je kriza pripeljala do tega, da je postalo ukvarjanje z urbanim kmetijstvom nekako “trendi”. Simpatično!

Kaj storiti v ponedeljek?

V družbi je nastal globok prepad med »našimi« na eni strani in »našimi« na drugi strani. Vse se presoja po tem, »kdo« je nekaj rekel ali naredil, ne pa ,»kaj« je rekel ali naredil. Opaziti je naraščanje sovraštva in nasilja. Mediji so neuravnoteženi in podpirajo v glavnem le eno politično opcijo, so daleč od neodvisnosti.