Pravnomočna Patria

Zadevi Patria sem v preteklosti posvetil že kar nekaj strokovnih člankov in javnih oglašanj. Tudi na straneh tega časopisa, kjer sem Patrio zaradi njenega seizmičnega vpliva na slovenski politični prostor označil kot politični proces par excellence. Ne torej nujno v njenem nastanku, prav gotovo pa v njenem učinku na slovenski politični prostor.