Vabilo k temu, da letošnji božič doživimo v novi luči

Mnogi menijo, da ima vprašanje o vzroku Jezusovega učlovečenja samo en možen odgovor: odrešitev človeštva iz njegove grešnosti in s tem obnovitev našega odnosa z Bogom. Trditev, da se je utelešenje zgodilo, da bi bilo človeštvo odrešeno iz grešnosti, je zelo zasidrana v našem razumevanju vere. Človeška grešnost ni le zadosten pogoj za utelešenje Besede, ampak potemtakem celo nujen pogoj. Če človeštvo ne bi padlo v grešnost, se torej Bog nikoli ne bi pojavil v človeški podobi.