Urbana kultura – kultura »palanke«

Urbano kulturo razglašajo, predvsem pa utemeljujejo in vodijo jo ljudje, ki niso zasidrani v slovenstvu, ki jim je bližja Jugoslavija kot Slovenija, ki ne spoštujejo slovenske tradicije in slovenskih prizadevanj za jezikovno in narodno emancipacijo. Čaščenje in slavljenje onih, ki nas zmerjajo za avstrijske hlevarje, je več kot značilno.

Mesto in »proti-mesto«

V pozni antiki in po padcu rimskega cesarstva je bilo krščanstvo tudi na našem prostoru mestna religija. Danes bi rekli, de je bilo »urbani fenomen«. Zadnje poganske skupnosti so se ohranjale po alpskih dolinah. Čim … Beri dalje