Anjo Kopač Mrak prosim za celoten starševski dodatek

ZUJF sprejet konec maja leta 2012 je namreč povsem jasen: »Ne glede na 58. člen ZSDP znaša od uveljavitve tega zakona starševski dodatek 55 % neto minimalne plače.« Starševski dodatek za brezposelne mame bi torej moral znašati 329 EUR (in ne 252,04 EUR), saj ZUJF višino starševskega dodatka določa ne glede na ZSDP. Ministrico Anjo Kopač Mrak prosim, da začne izplačevati celoten starševski dodatek določen z ZUJF. Tistim, ki jim ni bil cel izplačan, naj se celoten izplača za nazaj. Glede na to, da ministrica ni naročila takega izračuna, saj so ga birokrati na ministrstvu naredili že pred njenim prihodom, lepo prosim, da tega ne razumete kot kritiko ministrice. Kritika se bo začela, če sedaj, ko je obveščena, tega ne bo popravila.