Vzpon komunizma na Slovenskem

Kako bolje proslaviti 70. let konca druge svetovne vojne, kot s knjigo. Zbornik razprav z naslovom O vzponu komunizma na Slovenskem je prišel v naš prostor kot opomnik na že dognana znanstvena spoznanja. Namen zbornika je spodbuditi, »novo, poglobljeno, na podlagi novih raziskav in pogledov sproženo strokovno razpravo, ki je v zadnjem času bolj ali manj zastala.«