GO v Celju pod geslom Vedno pripravljeni, ob tem tudi maša narodov

Maša narodov je bilo izredno bogoslužje. Med udeleženci pa so bili predstavniki Vojaškega vikariata, krščanskih Cerkva in verskih skupnosti v Sloveniji, vodstvo Gasilske zveze Slovenije ter člani gasilskih delegacij evropskih in zunajevropskih držav, ki so pri njem tudi aktivno sodelovali.