Drago K. Ocvirk: Streljanje v Božiča

Ni naključje, da v deželah s krščansko tradicijo, pridejo ljudje pred božičem na ulico, da praznujejo in se veselijo drug drugega in skupnega življenja. Naj je betlehemski otrok – mali Bog, Božič – pri tem … Beri dalje

Podpora prilagodljivemu sunizmu in še bolj dialogu

Poleg zaščite koptov in ekumenskega dialoga med različnimi Cerkvami je bil namen papeževega obiska v Egiptu tudi moralna podpora tej vrsti sunizma, ki jo predstavlja Al-Azhar. Toda to nikakor ne pomeni, kakor tolmačijo nekatere sunitske avtoritete (tudi pri nas), da katoliška Cerkev priznava le to vrsto sunizma ali islama, in da se je z drugimi pregrešno pogovarjati.

Janez Mihovec: Kopti v Egiptu

Tisti ‘pravi’ arabski kristjani V seriji dosedanjih prispevkov sem poizkušal prikazati položaj in življenje številnih orientalskih kristjanov. Prav na koncu pa pridejo na vrsto še Kopti. Krščanski prebivalci Egipta predstavljajo največjo in najbolj trdoživo krščansko skupnost … Beri dalje

Izbira, ki ni (bila) izbira

Nedavno izvoljeni koptski papež in patriarh Teodor II. je moral imeti dobre razloge, da se je po državnem udaru proti Mohamedu Mursiju pojavil na televiziji skupaj z vojaškim vrhom in začasnim predsednikom Adlijem Manzurjem. V … Beri dalje

Strah pred islamom tudi ubija

Zna se zgoditi, da bo kak zgodovinar ob uničujočem novoletnem napadu na kristjane v Aleksandriji samo cinično zamahnil z roko. In pripomnil, da je bilo nasilje pač že od nekdaj druga plat medalje legendarne večkulturnosti … Beri dalje