“40 let garancije”

V slovenskem prostoru imamo s pravnimi pravili določen izobraževalni sistem na srednji in univerzitetni stopnji (da malo poenostavim). Izobražujemo. Naša izobraževalna industrija je sposobna izdelati mlademu človeku obraz. Zadostuje, da je obraz. Nihče se ne ukvarja z garancijo tega obraza.

Apologija humanistike

Levica pogosto opozarja na nujnost humanistike in družboslovja s potrebo po družbeni kritiki, ki je ne moremo zanikati. A vendar se je potrebno vprašati, kakšno funkcijo bi lahko imela humanistika, ali pa celo katerakoli bazična znanost v brezrazredni družbi, ko bi bil cilj celotne zgodovine izpolnjen.

Je izobrazba prednost ali ovira?

Vedno bolj se mi poraja vprašanje zakaj smo Slovenci postali tako prepirljiv in nestrpni drug do drugega? Po mojem prepričanju je odraz tega, da ostajamo brez narodove in državne zavesti. Različno pojmujemo kaj je naše … Beri dalje