Odprto pismo Lojzetu Peterletu o sporazumu CETA

Podpisani menimo, da CETA predstavlja zakonski okvir, v katerem bo dobiček daleč najpomembnejše vodilo družbenega delovanja. Varstvo okolja in delavske pravice so v CETA sicer omenjene, a ne v pravno zavezujoči obliki; ustanavlja pa se tudi posebno sodišče ICS, na katerem lahko kapital uveljavi svoj prav.