Arondacija kmetijskih zemljišč

Predsednik vlade FLRJ in minister za narodno obrambo maršal Josip Broz Tito je 02. novembra 1951 podpisal Uredbo o arondaciji zemljišč kmetijskih posestev in kmečkih delovnih zadrug, ki jo je izdala zvezna vlada FLRJ. Danes … Beri dalje

Agrarna reforma

Narodna skupščina FLRJ je v Beogradu 23. avgusta 1945 sprejela razvpiti Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji. Osnovni cilj zakona je bila nacionalizacija vseh večjih posesti, ki so bile v lasti kmetov, Cerkve in kapitalistov. … Beri dalje