Zver v kletki

Dogajanje na Turškem odseva bliskovite družbeno-politične spremembe. Moč je zaznati razhajanje z Zahodom, erozijo sekularnih vrednot in vse večji absolutizem. Uspešno gospodarstvo, zavidljiva vojaška moč, lega in velikost, demografski prirast ter spajanje nacionalizma z islamizmom so naslednici Otomanskega imperija omogočili levitev v regionalno velesilo.