Pohod za življenje izraža veselje, ne zadrtosti

Glejte: tudi rimski cesar Tiberij ni bil biološki sin cesarja Avgusta, ampak zgolj posinovljenec! Starši niso imeli veliko darov, a podarili so mu življenje. On pa je svoje življenje častno oblikoval in zaslužil prstan posinovljenja!
Koliko otrok s težko mladostjo se je kasneje uveljavilo. Več kot maminih sinčkov.