Arhiv SI AS 2178 Niko Kavčič: okoliščine umora zakoncev Hribar

Stane Kersnik Jelovčan (levo) in Niko Kavčič, voditelja VOS na Gorenjskem, Davča, januarja 1945

Poglejmo primer: umor  nedolžne osebe in rop – Rada Hribarja s soprogo. Ob tem se zahvaljujem gospodu Petru Hribarju za dovoljenje za objavo okoliščin.

V arhivu, fond SI AS 2178 Niko Kavčič, skladno s prevzemnim zapisnikom z dne 4. 10. 2016 vpogledamo v tehnično enoto, ki je popisana v zapisniku pod točko 2. PK VOS za Gorenjsko, Rado Hribar in žena, in pod točko 3. Gradivo OZNE, Hribar Rado in žena, oboje v: mapa 39,  škatla 7. Prva vpogledana listina je list pribl. formata A5 z rokopisom: »Stanje: marec 1944 PKVOS za Gor. ‘KRIM’ Načelnik: Stane Kersnik – Jelovčan Namestnik: Niko Kavčič […].«

Nato vpogledamo v drugo listino, ki obsega 4 gosto potipkane liste formata A4, na dnu prvega lista so ročne zabeležke, na vrhu 1. lista je natipkano: »PK VOS za Gorenjsko 201/44 14. jan […],« na 4. listu je na koncu natipkano: »Arhiv UDB, fasc.: 301-29/ZA, inv…. Št. A392945«. Na 4. strani se tekst poročila zaključi z »Niko l.r.« takole: »ZA PK VOS za Gorenjsko: Stane Jelovčan l.r. Niko l.r.«

Kaj preberemo?

Stane Kersnik Jelovčan (levo) in Niko Kavčič, voditelja VOS na Gorenjskem, Davča, januarja 1945

Obsežna točka »4.)« tega poročila se začne sredi 2. lista, besedilo se nadaljuje čez celoten 3. list in se zaključi sredi 4. lista. V točki »4.)« je navedeno:

»4.) Kranjsko okrožje: […] Dne 4. jan.44. so aretirali v gradu Strmol pri Cerkljah, tovarnarja in industrijalca Rada Hribarja, njegovo ženo in nekega Aleksandra Sagadina študenta in učitelja jahanja […] Pri preiskavi v Hribarjevi graščini […] so napravili rekvizicijo. S seboj so odvedli vse tri. Drugi dan so člani OK VOS-a izvršili zaslišanje. Hribar […] je par ljudi spravil iz Begunj, kar je med ljudmi dvignilo njegov ugled […] posebnih priznanj od njega niso mogli dobiti […] justifikacijo. Pravtako za njegovo ženo, ki […] ni zaslužila drugega. […] Pri sebi imama dva zlata prstana, dobili bomo še zgoraj omenjeno zlatnino […] Zadnjič smo malenkost zlatnine poslali po tovarišu Petru […].«

Osvetljene okoliščine kažejo na organiziran umor in rop nedolžne osebe.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.