Odgovor Čebašek-Travnikove na “Katolibansko davljenje v Mariboru”

PREJELI SMO. Spoštovani Drago Vogrinčič,

prejeli smo vaš dopis, v katerem nas pozivate, naj se javno odzovemo, ker RTV Slovenija kot javni zavod dovoljuje objavo bloga avtorja »Ostrozor« z naslovom »Incident ‘Katolibansko davljenje v Mariboru’ kot običajna cerkvena praksa«. Navajate, da omenjeni blog širi sovražni govor, nestrpnost in žaljenje verskih čustev.

Pristojnosti Varuha človekovih pravic RS (Varuh) so vam poznane, prav tako ste seznanjeni, da Varuh praviloma ukrepa šele, ko posameznik izčrpa pritožbene poti, ki so mu na voljo za rešitev zadeve.

Seznanili ste nas s sporno vsebino, ki je objavljena na spletnem portalu MMC RTVSLO, ki je del javnega zavoda RTV Slovenija. Naslovniki pritožb, predlogov in nasvetov, povezanih z vsebinami, ki jih ponuja RTV Slovenija, so v prvi vrsti odgovorni uredniki posameznih programov. To pomeni, da se morate v primeru spornih vsebin na spletni strani RTVSLO najprej obrniti na urednico programsko-produkcijske enote multimedijskega centra. Če z njenimi odgovori ne bi bili zadovoljni, se lahko obrnete tudi na varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev.

Ne glede na navedeno se je na podlagi vašega dopisa namestnik varuhinje že obrnil na odgovorno urednico spletne strani in jo seznanil s sporno vsebino avtorja bloga, ki gostuje na platformi MMC. Odgovorna urednica je povedala, da s sporno vsebino še niso bili seznanjeni, po seznanitvi z njo pa jo bodo preučili z vidika morebitne kršitve Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija in ukrepali v skladu s pravili, ki jih uporabljajo za takšne primere, od opozoril avtorju, do odstranitve vsebin.

Varuh ocenjuje, da so pritožbene poti, ki jih predvidevajo notranja pravila RTV Slovenija, ustrezne in da delujejo dobro. Zato vam predlagamo, da se v morebitnih prihodnjih primerih zaznanih kršitev najprej obrnete na odgovornega urednika posameznega programa RTV Slovenija, v nadaljevanju pa po potrebi še na varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev. Če pa bi ob uporabi navedenih pritožbenih poti naleteli na morebitne nepravilnosti, se s pobudo lahko obrnete tudi na Varuha.

Lep pozdrav,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.

varuhinja človekovih pravic

Foto: Urad varuha človekovih pravic