Ocena knjige Komu izstaviti račun?

Julij BertonceljPREJELI SMO. »Komu izstaviti račun? Izzivanja in madeži«, tak je naslov knjige, ki jo je napisal dr. Julij Bertoncelj in je izšla pri Založbi Berton d.o.o. v Kranju z letnico izida 2013 v sozaložbi z Novimi Obzorji d.o.o. Ljubljana in Novim glasom Gorica v nakladi 1000 izvodov.

Pomenljivi naslov in pa dejstvo, da sta se izdajatelju pridružili tudi drugi dve založbi, sta takoj vzbudila našo radovednost in vzeli smo si čas ter knjigo prebrali. Morda tudi za vas in predvsem zato, da bi nanjo lahko opozorili tudi vas. Knjiga ni napisana kar tako, da bi koga zabavala. Četudi nazadnje tudi to lahko. Za branje pa si je vendar treba vzeti kar nekaj časa, saj obsega celih 527, sicer ne preveč obsežnih strani, a njena vsebina je, lahko bi rekli, vendar kar zahtevno in vredno branje. Prvih približno 300 strani je posvečenih razčlembi naše zgodovine. Najprej razmer pred drugo svetovno vojno, potem pa tistih med vojno in po njej do današnjih dni. Avtor oriše svetovno politiko in njene protagoniste, oceni tudi komunizem in ugotovi, da je bil to zločinski sistem, prav tako vidi v partizanstvu igro komunistične revolucije, ki je povzročila zaporedje absurdov in veliko gorja. Dobro vidi, da se je to bolj posvečalo vaškim stražam in domobranstvu kot okupatorju. Dobro opaža, da se je partizanom predvsem posrečilo vzbuditi veliko sovraštva in ga vnesti med Slovence.

Če listamo po tej, po videzu in obliki všečni knjigi kar tako, si jo ogledujemo in preberemo iz radovednosti malo tu malo tam, je na prvi pogled videti vsebina knjige nekako razbita. Ko pa se zares zaženemo vanjo, preberemo uvod in prve strani, nas potegne vase in težko jo odložimo, dokler ne preberemo njene zadnje strani in njenih zaključkov. Njena vsebina je res večplastna, sicer pa vestno, da, prav inženirsko organizirana, napisana je pronic1jivo in premišljeno, v sočnem in razgibanem jeziku. Pripoved bralca, kot rečeno, zagrabi in ga nosi s seboj. Knjiga pa ni roman, ni bajka ali domiselna izmišljija ali kake posebne vrste zabaven priročnik. Čeprav se zdi pripoved lahkotna in duhovita, zavita v navidezno lahkotnost in fino ironijo, je vsebina knjige globoko premišljujoča in poučna, obenem pa se kako aktualna.

Pravzaprav bi bila lahko in morala biti nam -ljudstvu in našim voditeljem – kar tudi zares pravi priročnik za razumevanje zgodovinskih dogajanj in odpravljanje sedanjih tegob, ki so prizadele in dušijo danes Slovence. Za bolj jasno in stvarno podajanje vsebine je pisec knjige delno res izbral tehniko priročnikov ali učbenikov z vprašanji in odgovori, kar je raziskovalno, poučno, racionalno in prakticno. Vprasanjem, ki so izzivalna in zahtevajo odgovore, takoj sledijo odgovori z relevantnimi podatki in referencami znanja iz prakse, pa tudi logično izpeljani zaključki.

Če se nam na začetku zaradi inovativne postavitve teksta branje nekoliko zatakne in se pojavi skrb, da bomo zaradi obsežnosti in nekaterih vnaprejšnjih opozoril avtorja organiziranju vsebine branju le težko prisili do konca, nas potem pisanje in vsebina zagrabita in nezadržno potegneta s seboj. Sistematično in miselno jasno si sledijo teme, se postavljajo vprašanja in odgovori, vse v soju zdrave kritičnosti, nepretenciozno, duhovito, logično in racionalno, kot si dogodki ali dejanja zasluzijo glede na svoj pomen in usodnost; včasih tudi z neprikrito ironijo, a vedno odgovorno in s skrbjo ter željo po jasnosti in razsvetlitvi. Knjiga nima namena kogarkoli žaliti kar tako, vse razmišljanje prežema volja po resnici in skrb – prava skrb in ljubezen do naše domovine Slovenije. V skrbi za resnico in poštenost avtor v knjigi vseskozi nagovarja Slovence k pameti, poštenosti in enotnosti, ki so bistvene za obstoj majhnega in ranljivega naroda ostro pa zavrača neresnico, nepoštenost, sebičnost in barbarstva vseh vrst, ki so se naselili med nami. Jasno napoveduje prihodnost, če se ne bomo spametovali – vsi, od voditeljev, naših politikov, ki naj bi nas odgovorno vodili, do gospodarstvenikov, ki vodijo nase narodno gospodarstvo, in nas, preprostih ljudi, ki naj bi imeli tukaj, v tej naši deželi vsak svoj dom in svojo pravico.Vsi smo davkoplačevalci, vsi prispevamo in moramo prispevati za državo po svojih močeh, vsi smo zanjo odgovorni in mora biti naša skrb. Vsi imamo pravico soodločanja. Politiki so plačani od nas in nam bi morali služiti, ne pa nas izkoriščati, z nami manipulirati in nas potiskati v revščino in odvisnost. Mi državljani bi morali biti bolj kritični in bolj odgovorni: vedno bi se morali spraševati, kako je z našo državo, kako je s Slovenijo.

Avtor to isto počne sam, ko gleda to našo situacijo – zablodelo preteklost in sedanjost – in razmišlja o naši slovenski prihodnosti. Logično je, da ne spregleda naše preteklosti, ki bi jo nekateri tako radi pozabili in veselo uživali v sedanjosti, in ce bi se dalo, seveda tudi v prihodnosti. Pisec sistematično in preprosto niza dogodke in dejanja, jih analizira, primerja in dela iz njih zaključke. Kot tehnični strokovnjak in raziskovalec jih metodično postavlja in opazuje. Vse je logično in jasno – razjasnjeno in razumljivo.Vzroki in posledice. Sistematično ponuja predloge za nadaljnje raziskave in rešitve. Julij Bertoncelj je doktor tehničnih znanosti, ki je deloval na ljubljanski univerzi, na Tehniški univerzi Berlin, na Stanfordu v Kaliforniji in MIT v Bostonu, sodeloval je z več poslovnimi sistemi po svetu in je tudi avtor nekaj knjig in izumov. Kot vrhunski tehnični strokovnjak in odgovoren izobraženec z izkustvi, razgledan po svetu in duhovno, pošten, resnicoljuben in človek, ki je zvest sebi in narodu, ki ceni tradicijo in spoštuje našo civilizacijo z njenimi pozitivnimi pridobitvami, ne da ju ne bi hotel tudi izboljšati in nadgraditi, se je, nekako izzvan po dogodkih in stanju pri nas, v tej knjigi lotil kot raziskovalne naloge analize razmer pri nas. Ne zanima ga samo politika, veliko govori tudi o gospodarstvu, ki je materialni temelj družbe. Kot inženir-raziskovalec se je lotil naloge stvarno in strokovno. Postavil si je jasna vprašanja in nanje tudi jasno odgovoril. Soočil se je z našo preteklostjo, jo pregledal in jo povezal s sedanjostjo. Analiziral in ocenil je tudi to in nam potem dal napotke za prihodnost. Ti napotki so jasni, stvarni in brezkompromisni. Zahtevajo našo zresnitev. Dajejo nam upanje, vendar pa tudi kažejo pot našega izničenja, če jim ne bomo sledili. Na nas je, da se odločimo. Neenotnost nas bo ugonobila, morali bi se poenotiti in združiti sile, nalog pa se lotiti s pametjo, odločno in sistemsko. Povsod prihaja do zaključkov, ki jih narekujeta normalnost in zdrava pamet.

Za nas pri Novi Slovenski zavezi njegove ugotovitve niso kako novo odkritje. So le potrditev naših stališč in mnenj. Novo presenečenje pa je morda to, da ta odlična knjiga in analiza razmer slovenske preteklosti in sedanjosti prihaja iz rok nekoga, ki se je kot strokovnjak najprej uveljavil in odlikoval na tehničnem področju, pa je potem prej preprosto in bolje razložil preteklost in razloge za našo mračno sedanjost in prihodnost, kot so tega zmožni kordoni magistrov in doktorjev zgodovine, filozofije, sociologije in vsa­kovrstnih družbeno-političnih specialnosti. Veseli smo, da se ponovno tudi s to knjigo v splošnem potrjujejo naša stališča in se vendarle, morda nekako počasi, razgrinja megla in tema slovenske medvojne preteklosti in današnje zmanipulirane sedanjosti.

Pogled na slovenska dogajanja v naši bližnji zgodovinski preteklosti in sedanjosti je za nas jasen. Z ugotovitvami, ki smo jih našli v tej knjigi, se stališča NSZ pretežno pokrivajo s to knjigo. Slovenci, naši politiki, gospodarstveniki in vsakršni izobraženci – predvsem pa pravniki – dobivamo kristalno čisto ogledalo. Ob njem, ker odseva polno madežev, absurdov in naše slovenske sramote, nas lahko tako kot pisca knjige grabi sveta jeza. Pomaga ne dosti. Knjiga je tu, a koliko ljudi jo bo prebralo in res razumelo? Razumelo tako, da bi na osnovi njenih ugotovitev in predlogov tudi kaj spremenili v svojih stališčih in dejanjih. Kar nas ob tej knjigi nekoliko preseneča, je vendarle dejstvo, da avtor, po našem zaznavanju, ko se vprašuje po vzrokih strašne tragedije slovenskega naroda v drugi svetovni vojni, razmeroma malo spregovori o vaških stražah in slovenskem domobranstvu, čeprav naj bi bili ti zaradi svojega nastopa in krvave eliminacije s prizorišča po našem mnenju eden ključnih problemov. Njihovega pojava ne razčlenjuje podrobneje sam, ampak daje besedo večinoma drugim avtorjem, kot so Mlakar, Vodušek, Zdešar, Kermauner in se kdo. O vzrokih za njihov nastanek torej ni nobenega dvoma, a v ocene kolaboracije, ki je bila sicer legitimna in pravno utemeljena, se sam ne spušča. Za Novo Slovensko zavezo kot društvo, ki že 20 let izdaja revijo Zaveza, je tudi presenetljivo, da v obravnavani knjigi ni nikjer uporabljeno ali vsaj omenjeno vedenje, ki ga ta revija prinaša. Je to opozorilo nam samim, kako malo se informacije, znanje in vedenje, ki jih imamo in nudimo, v Sloveniji prenašajo v javnost, kako malo vplivajo na stanje duha pri nas? Očitno so raziskovalni izzivi – še tako pomembni – pri slovenskih ljudeh se tako nezaznavni in omejeni ali pa jih sploh ni, čeprav so in to se kakšni! Dr. Julij Bertoncelj jih je zagledal, jih vidi in na mnoge tudi kompetentno odgovori. Njegov odgovor na vprašanje, komu izstaviti račun, kot je tudi naslov njegove raziskave in knjige, je strnjen v zaključku njegovega dela, da so bile vse žrtve zaman, da je bilo vse trpljenje zaman, da smo ponižani, ogoljufani, nemočni, izkoriščani in uničeni, pravi statisti v svetu, ki nas obdaja in se razvija. Šokantna bi morala biti tudi njegova ugotovitev, da je pri nas ob približno sto tisoč žrtvah druge svetovne vojne z revolucijo, kakršna je bila, za enega v boju s partizani padlega pravega nemškega vojaka moralo umreti od štiristo do petsto Slovencev. Vse te silne žrtve pa so bile vendarle zaman. Bo morda zdaj ta presenetljiva knjiga deležna več pozornosti slovenske javnosti, ali bo šla kar mimo nje in se bomo se kar naprej delali, kot da je vse v redu in se ni nič zgodilo? Jo bodo branjevke in branjevci z idejami prebrali in kaj rekli o njej? Doslej jih še ni bilo slišati.

K še kar naprej in trenutno po pobudi dr. Štuheca v Družini st. 6 od 10. 2. 13 str. 3 spet zelo aktualni tematiki sprave naj omenimo, da tudi dr. J. Bertoncelj v knjigi Komu izstaviti račun vabi k raziskavi te tematike s seznamom predlogov, ki jih je kar precej, a niso posebej utemeljeni. Domnevamo, da imajo za cilj poiskati zgodovinsko resnico in najti optimalne rešitve. Za katarzo je ponudil nemški model.

Preberite to knjigo!

P. S.: Mnenjem o politikih, pravnikih in drugih poklicih, ki se v knjigi pojavijo, se pridružuje tudi precej negativno mnenje o lektorjih. Gotovo so avtorjeve izkušnje odločujoče za to oceno, vendar bi avtorju za na­slednjo izdajo le priporočili kakega boljšega lektorja, ki bo dovolj občutljiv do teksta in bo hitro opravil z nekaj nepotrebnimi slovničnimi ali pravopisnimi napakami, ne da bi knjigi vzel njeno neposrednost, sočnost in svežino, nasprotno, prispeval bo samo k njeni žlahtnosti in izrazni ostrini.

Jože Pavlič

Foto: Demokracija