Nikodemovi večeri v Mariboru 2017

Naslov tokratnih večerov bo »Slovenci med krščanstvom in vplivi od drugod«.

Doživljamo, da je Slovenija v verskem in kulturnem pogledu močno na prepihu, vpeta med krščansko tradicijo, totalitarno polpreteklost, demokracijo in novimi / starimi oblikami totalitarizmov. Razmišljali bomo o tem zmedenem prepihanem klobčiču, znotraj katerega se mlad človek ne znajde več prav dobro. Skušali bomo najti začetek tega klobčiča in videti ali vsaj intuitivno predvideti, skozi kaj in kam vodi nit. Večeri bodo pogovorni, s tem da bo v prvem delu gost večera izpostavil temo, zatem pa bo sledil pogovor.

Naših gostov bo pet: zgodovinar prof. mag. Jurij Pavel Emeršič, kulturni antropolog, filozof in teolog dr. Drago Ocvirk, predstavnik mednarodne islamske skupnosti Ahmadija v Sloveniji Talha Ahmad (v Mariboru koordinator društva za informiranje o islamu), kapucin br. Jakob Kunšič ter filozof in teolog Milan Knep. Vsak večer bo sestavljen iz predavanja in pogovora s publiko. Večer vodi povezovalec.

PONEDELJEK, 13. NOVEMBER

Mag. Jurij Pavel Emeršič

Stičišče totalitarizmov

Zgodovinar Jurij P. Emeršič v svojem predavanju predstavi skupne temelje totalitarnih sistemov, usodnih za naš prostor, opiše trenutne družbenopolitične razmere in razloge, zakaj na Slovenskem ne pride do rehabilitacije po totalitarnem poškodovanju. Opozori na možne nove pakte političnih skrajnežev in verskih fundamentalistov pri nas, poda kritični pogled na slovensko spravo in nakaže rešitve.

TOREK, 14. NOVEMBER

Dr. Drago Ocvirk

Islam: Ekstravagantna ponudba magnet za mlade

Dr. Drago Ocvirk bo spregovoril o prevladujočih tokovih v islamu, ki se borijo za duše tako muslimanov kot nemuslimanov ne le v islamskih deželah, marveč tudi na Zahodu, vključno v Sloveniji. Pri tem bo izhajal iz konkretnih primerov in nakazal tudi razloge, zakaj islam, predvsem v svojih najstrožjih in skrajnih izvedbah, ki so popolno nasprotje zahodnega načina življenja in vrednot, privlačijo mlade, fante in dekleta, na Zahodu.

Talha Ahmad

Islamske vrednote in Zahod

Talha Ahmad bo govoril o tem ali so islamske vrednote združljive z zahodno družbo ali ne. To bo utemeljeval s pomočjo demistifikacije nekaterih napačno razumljenih pojavov islama na Zahodu, s pomočjo Korana in primerov ravnanja ustanovitelja islama Mohameda. Govoril bo v angleščini, zagotovljeno pa bo sprotno prevajanje.

SREDA, 15. NOVEMBER

Br. Jakob Kunšič

Mladi med tradicijo in iskanjem osebne vere

Kapucin br. Jakob Kunšič bo razmišljal o razmerju med tradicionalno katoliško vero, ki poudarja potrebnost pripadnosti Cerkvi, udeležbi pri sveti maši ter drugih zakramentih, prakticiranju pobožnosti in izpolnjevanju božjih ter cerkvenih zapovedi, ter izzivih mladih kristjanov, ki želijo prodreti v globino, saj v današnjem času težko obstanejo brez lepote osebne vere. Br. Jakob je rojen v tradicionalni katoliški družini, kjer ne manjka osebne vere.

ČETRTEK, 16. NOVEMBER

Milan Knep

Kaj je to, kar se nam dogaja

Kako naj vemo, kaj bo z nami, z družbo četrte industrijske revolucije, če srno v zadregi, kako opisati to, kar se nam dogaja; ko gledamo in ne vemo, kaj zares vidimo. Trenutno pisce in gledališčnike zanima katarza. Očitno so vsi prepričani, da se mora nekaj temeljnega spremeniti. V umetnosti še vedno vlada t. i. padli junak. Če bi kdo opisal vstalega junaka, bi tekst takoj dobil značaj poučne, torej manj vredne literature. Nihče si o ničemer ne Lipa reči kaj trajnejšega, kajti vse človeško mora trpeti manko, napako, nedokončanost, nenehno spreminjanje. Umetniki ljubijo zdrs, šum, smrad, imaginacijo, ker naj bi se ravno teh razpokah nekaj razprlo. Ali res? Je manko res vse, kar je in kar se nam obeta? Ali imamo alternativo za metafiziko?