Nikodemovi večeri v Ljubljani (2. teden)

Naslov Nikodemovih večerov 2012 Na razpotju želi zajeti duh časa in novo obdobje pastoralnega načrtovanja v Cerkvi na Slovenskem. Hkrati Nikodemovi večeri 2012 predstavljajo priložnost za refleksijo naših miselnih konceptov, vrednot in življenjskih stilov, ki jih bomo postavljali pod vprašaj ter spodbujali k potrebnim spremembam v nas samih, Cerkvi in družbi. Nikodemovi večeri 2012 Na razpotju se vsebinsko naslanjajo na krovni dokument Slovenskega pastoralnega načrta Pridite in poglejte, ki ga želimo skupaj z govorci ovrednotiti ob izkušnjah na osebnem, cerkvenem in družbenem področju življenja. Občutimo, da stojimo na razpotju in pred potrebnimi odločitvami, kje smo, kam gremo in kam bi zares radi šli – skupaj!

2. TEDEN
Ponedeljek, 19.11.: Novo vino v stare mehove
BERTA GOLOB, IGOR ŠKAMPERLE, SLAVKO REBEC

Torek, 20.11.: Denar, čigav vladar?
FRANCE ARHAR, IVAN ŠTUHEC

Sreda, 21.11.: Iz množičnosti v živa občestva
JOŽE RAMOVŠ, MARJAN ČUDEN, ALENKA ČAMPA, ALENKA IN MARKO VATOVEC

Četrtek, 22.11.: Kako govorimo, kdo posluša?
BOŽO RUSTJA, ALEŠ MAVER, DAVID SIPOŠ

Opis poudarkov posameznega večera: Unipas

Organizatorja: Unipas in Socialna akademija