Nezakonite migracije tudi med razlogi hitrega širjenja koronavirusa

Nezakonite migracije tudi med razlogi hitrega širjenja koronavirusaTiste evropske države, kjer so nezakonite migracije iz oddaljenih neevropskih dežel obsežnejše, se borijo z velikim številom okuženih s koronavirusom in mrtvih. Zakaj je Evropa dvakrat v zadnjih petih letih klecnila? Prvič, ker se niso zajezile nezakonite migracije, drugič zaradi koronavirusa. S tem je dokazala, da ne obvladuje kriznih razmer. Resnična moč Evropske zveze in njenega vodstva kot tudi slovenske države in njenega vodstva se pokaže ravno v kriznih razmerah. Kaj so vzroki teh evropskih porazov, ki imajo zelo neugodne posledice za enotnost, ohranitev in razvoj Evrope?

Čeprav je bilo vodstvo Evropske zveze pravočasno seznanjeno z nevarnostjo koronavirusa, ki ga lahko ljudje prenesejo iz Kitajske v Evropo, je dalo prednost liberalnim in globalističnim načelom pred varnostjo. Zato ni ukrepalo, kot bi to storil dober gospodar in tisti, ki spoštuje zdravje in življenje ljudi, ampak je zaradi svoje malomarnosti dopustilo, da je koronavirus presenetil Evropo nepripravljeno.

Manj bi bilo škode, če bi prepovedi prišle pravočasno

Namesto da bi prepovedalo potovanja na Kitajsko, je dopuščalo svobodna potovanja, in to brez samoizolacije ali karantene ob vrnitvi. Prav tako ni prepovedalo prihoda kitajskih državljanov v Evropo, za nujne stike pa ni odredilo karantene. Vse to kljub védenju, da se virus prenaša kapljično, torej z osebnimi stiki oziroma bližino med ljudmi. Toda pozor, naše potovalne svoboščine se končajo tam, kjer začnejo ogrožati naše zdravje, življenje in razvoj! Kaj je več vredno: več deset tisoč življenj in trpljenje več sto tisoč bolnikov ali potovanja na Kitajsko v času širjenja koronavirusa?

Če bi bila potovanja prepovedana, Evropejci v tem času ne bi potovali na Kitajsko, Kitajci pa ne v Evropo. Vendar bi bila to le malenkostna škoda v primerjavi s trpljenjem številnih bolnikov s covidom-19 in njihovo prezgodnjo smrtjo, z vsesplošno karanteno in zastojem javnega, gospodarskega in družbenega življenja, kar zdaj povzroča splošno omejitev svoboščin, veliko gospodarsko škodo in stagnacijo našega razvoja.

Brezbrižnost, o solidarnosti ne duha ne sluha

Posnetki iz Kitajske, na katerih se je videlo, kako hodijo ljudje po ulicah in v trgovine v zaščitnih maskah in kako se bolniki borijo za življenje s pomočjo respiratorjev, Evrope niso predramili, da bi takoj začela izdelovati zaščitne maske in respiratorje ter aktivirala zdravstvene ekipe, da se usposobijo za boj proti virusu in se organizirajo preventivno v navezi z državnimi organi, bolnišnicami in domovi za starejše. Namesto da bi vodstvo Evropske zveze spodbujalo države članice k proizvodnji ali nabavi zaščitne opreme in preventivnemu ukrepanju, je delovala pasivno, češ da ukrepi še niso potrebni. Še več, opozarjalo je članice, naj ne onemogočajo potovanj niti ne zapirajo meja. Pravi srd je bil naperjen proti Trumpu, ko je prepovedal potovanja v Evropo zaradi razsajanja virusa po Evropi.

Tudi o evropski solidarnosti v tem kriznem času ni ne duha ne sluha. Italijanom so v boju proti virusu priskočile na pomoč le Madžarska, Češka in Poljska, ZDA in Rusija. Skupna nabava zaščitne opreme se ni uresničila. Države so se morale znajti same, brez pomoči vodstva zveze, razen finančne pomoči, ki je obljubljena. Pri tem so različno uspešne. Slovenci smo lahko zadovoljni, da je slovenska vlada z ustreznimi ukrepi učinkovito obvladala koronavirus.

So nezakonite migracije tudi med razlogi hitrega širjenja koronavirusa?

Vodstvo Evropske zveze se je na podobno neodgovoren način odzvalo na nezakonite migracije leta 2015. Dopustilo je njihov osvajalni pohod, čeprav se niso zmenili za zakone, ki določajo pogoje za prehod državnih meja. Na ta način so bili grobo kršeni najvišji evropski in državni akti o varnosti in suverenosti držav, domačini pa postavljeni v podrejen položaj v primerjavi z migranti. Mnogi so na to opozarjali, pa jih je vodstvo Evropske zveze v zahvalo očrnilo.

Nihče ni pričakoval, da bomo slabih pet let pozneje zaradi neukrepanja doživeli še posledice širjenja koronavirusa, kar je v določeni meri povezano z migranti. To dokazujejo podatki o okuženih in umrlih. Tiste države, kjer so nezakonite migracije iz oddaljenih neevropskih dežel v večjem obsegu, se borijo z velikim številom okuženih in mrtvih. To daje vedeti, da v teh državah med ljudmi zavest o redu in potrebnem znanju, kako ga vzdrževati, ni več dovolj visoka.

Se je Evropska zveza še sposobna učiti iz lastnih napak?

Ali se bo Evropa kaj naučila iz teh dveh kriz? Ali bo zavarovala suverenost in varnost evropskih držav in državljanov ter evropsko kulturo in njene narode? Ali bo poskrbela za samooskrbo z vsemi pridelki, izdelki in opremo, kar ji zagotavlja normalno preživetje v kriznih obdobjih? Ali se bo končno zavedela, da sta njeno poslanstvo ohranitev in razvoj evropskega doma, evropskega človeka in evropske kulture, ne pa skrajni globalizem, ki vse to zanemarja in izničuje? Če za to ne bo poskrbelo vodstvo EZ, je edina rešitev, da za to poskrbijo same države članice. Nekatere za to odgovorno skrbijo.

Še sreča, da imamo Slovenci vlado, ki s svojo učinkovitostjo ohranja in gradi slovenski in s tem evropski sloves dobrega gospodarjenja in pozitivnega odnosa do nacionalne kulture in nasploh slovenskih in s tem evropskih vrednot. Upajmo, da bo prerodila Evropo, ko bo prevzela njeno predsedovanje. Pojdimo z velikonočnim optimizmom in radostjo naprej!