Neresnična izjava Gorana Klemenčiča v Pogledih Slovenije 10. 1. 2013

ZADEVA: Komisija za preprečevanje korupcije, Zaključno poročilo nadzora nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank, ki so hkrati funkcionarji in zavezanci na tem področju, 7. 1. 2013.

Spoštovani!

V izjemno gledani javni televizijski oddaji TV SLOVENIJA 1, 10. 1. 2013, POGLEDI SLOVENIJE, z začetkom ob 20.00 ste podali naslednjo izjavo:

(citat Gorana Klemenčiča po magnetogramu) »Šturm, je te očitke in Zbor za republiko je te očitke utemeljil na podlagi člena, ki že eno leto ne velja več. Tak člen je bil tudi potem citiran v nekaterih medijih. Kaj več od tega ni potrebno komentirat.« (konec citata Gorana Klemenčiča po magnetogramu).

Vaša citirana izjava je neresnična, ker sem se ves čas skliceval oz. prebiral in navajal določbo iz 13. člena  veljavnega zakona, to je Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2). Kadar se ugotovitve komisije nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, komisija osnutek ugotovitev pred javno objavo pošlje tej osebi v izjasnitev o navedbah v ugotovitvah komisije. Izrecno sem opozarjal na rok sedmih delovnih dni, ki ga določa 7. točka 13. člena veljavnega zakona. Ta moja izjava je bila predvajana tudi v okviru TV oddaje Pogledi, tik pred tem, ko ste o tem podali zgoraj navedeno izjavo in ste jo imeli priliko neposredno slišati in videti.

Nekdanji Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010, ki ne velja več, je v 13. členu za podobne primere določal rok štirinajst dni. Razlika v rokih je tako očitna, da je že laiku in ne le pravnemu strokovnjaku ali celo funkcionarju Komisije za preprečevanje korupcije takoj jasno, da sem citiral določbo iz veljavnega zakona in ne, kakor ste samozavestni izjavili, iz zakona, ki ne velja več.

Vaša neresnična izjava je bila kasneje uporabljena v drugih medijih kot golo dejstvo. Tako je npr.. v prilogi Dela Ozadja (ponedeljek, 14. jan. 2013, str. 9) novinar Rok Kajzer zapisal naslednjo trditev:

»Šturm, sicer izvrsten pravni strokovnjak, je ves čas operiral in zavajal z določbami zakonodaje, ki ne velja več.«

Očitno je novinar Kajzer kot podlago za svojo trditev vzel vašo neresnično izjavo.

Glede na navedeno pričakujem,  da boste po prejemu tega dopisa nemudoma v javnosti podali izjavo, s katero boste priznali svojo zmoto in umaknili svojo neresnično izjavo, da sem citiral zakon, ki ne velja več. Pričakujem tudi vaše opravičilo.

S spoštovanjem

dr. Lovro Šturm