Narava in pokrajina (foto): Srbska pravoslavna cerkev v Milićih

Janez Mihovec - Srbska pravoslavna cerkev v Milicih
Janez Mihovec – Srbska pravoslavna cerkev v Milicih

Srbska pravoslavna cerkev v Ljubljani stoji nasproti Moderne galerije. Nastala je kot politični projekt v času med obema vojnama kot rezultat  Zedinjene Jugoslavije.

Precej manj je znano, da obstaja tudi avtohtona srbska cerkev in sicer v Beli krajini. V 16. stoletju so Srbi pred Turki bežali proti zahodu in severu in del se jih je v okviru Vojne krajine ustavil tudi v Beli krajini. Odlično integrirani v družbo imajo tudi svojo cerkev. V Milićih. Cerkev Sveta Metoda in Cirila je iz devetnajsetega stoletja in spomin na minule čase.