Na današnji dan: Grof Ivan Krstnik Coronini

coroniniNa današnji dan leta 1880 je v Šempetru pri Gorici umrl grof Ivan Krstnik Coronini, po nemško Johann Baptist Alexius Karl Ludwig, Graf Coronini von Cronberg.

Rodil se je 16. novembra 1794 v Gorici, v življenju je opravljal pomembne vojaške in upravne funkcije v Habsburški monarhiji, dosegel je čin generala. Med drugim je bil med leti 1836-1848 vzgojitelj prestolonaslednika in poznejšega cesarja Franca Jožefa.

Po koncu vojaške kariere leta 1865 se je naselil v Šempetru pri Gorici, obnovil je graščino zraven bolnišnice, kjer je danes sedež občine Šempeter-Vrtojba. Posvetil se je vodenju družinskega posestva, ki ga je uspešno upravljal do smrti.

O njegovem pogrebu, ki je bil očitno za Šempeter pravi spektakel, je med drugimi poročal tudi goriški časopis Soča: “Dasi je Šempeter samo navadna vas, vendar je bilo po oknih razvešenih črnih prtov in pregrinjal. Pet kanonikov iz stolne cerkve z drugimi duhovniki je šlo pred vozom, ki je peljal truplo rajncega Coroninija. Voz, sam na sebi dragotno in krasno narejen, bil je ves obsut z nenavadno velikimi venci in trakovi. Redka prikazen pri tako sijajnem pogrebu je bilo to, da so sprevod dostojanstvenikov tako rekoč oklenili domači ljudje. Spred je šla množica kmetov zad pa kmetic. Oboji so nesli debele sveče. Vojaška in mestna godba, vojaki in tukajšnji veteranci so se vrstili za njimi. Kakor o takih prilikah, so topovi razglašali zadnje pozdrave blagemu pokojniku. Naj v miru počiva!” (Soča, 30. julij 1880)

Sam cesar Franc Jožef I. je dvakrat uradno obiskal Šempeter, prvič 13. septembra 1882 in drugič 30. septembra 1900. Šempetrsko občinsko starešinstvo je pozneje, na slavnostni seji ob proslavljanju 60. obletnice cesarjevega vladanja dne 2. decembra 1908, takole utemeljevalo cesarski obisk v Šempetru: “Prišel je molit na grob svojega učitelja grofa Janeza Coroninija.”

Grof Coronini je še danes pokopan v družinski grobnici na šempterskem pokopališču.

Vir: Facebook.