“Miru bi rad pred gladnim hrepenenjem.”

balantic„MIRU BI RAD PRED GLADNIM HREPENENJEM.“   (France Balantič)

Vrsta dogodka: pogovorni večer

Kraj: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, Kamnik

Termin: torek, 23. junij 2015 ob 17.30 uri.

Vsebinska izhodišča: V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 15.5.2015 (34/15) in v Uradnih objavah glasila Občine Komenda dne 30.4.2015 (4/15), se je z 16. 5. 2015 Matična knjižnica Kamnik preimenovala v Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik.

Župan Marjan Šarec navaja, da je bila prva obravnava odloka na Občinskem svetu Občine Kamnik 4. marca 2015. »Zadevo je obravnaval tudi Svet zavoda knjižnice. Druga obravnava, ko je bil odlok sprejet, je bila 8. aprila. Obakrat je Občinski svet potrdil odlok brez glasu proti, torej ne držijo navedbe, da ga je podprla zgolj koalicija. En svetnik je izrazil pomislek o samem postopku, nikakor pa ni bil proti samemu preimenovanju«.

Občanom občin Kamnik in Komenda je bila v podpisovanju predložena peticija proti preimenovanju že preimenovane (in v uradnih aktih objavljenega preimenovanja) kamniške knjižnice.

Iz izjave FRANCE BALANTIČ SODI V JAVNI SPOMIN SLOVENSKEGA NARODA: France Balantič je prehodil tako rekoč vse postaje slovenskega medvojnega križevega pota. Tako ga je groza troglave okupacije najprej pahnila v begunstvo. V želji po narodovi osvoboditvi je z naklonjenostjo gledal na porajajoče se odporniško gibanje v okviru Osvobodilne fronte, zaradi česar je delil usodo tolikih pokončnih Slovencev v taborišču Gonars. Po vrnitvi ga je slednjič spoznanje o izrojenosti prevladujočega slovenskega odporništva, ki se je v labirintu vojne odločilo predvsem za revolucijo in obračunavanje z domačimi ljudmi, pripeljalo v dejaven nastop zoper te strahotne stranpoti. …  Zato na Balantiča ni mogoče gledati kot na vojaka katere koli strani, marveč kot na Slovenca, ki ga je pogoltnila in ugonobila največja narodova tragedija.

O vsem tem in še več bodo spregovorili:
Tone Ftičar, kulturni producent
France Pibernik, poznavalec pesnika Balantiča,
Alenka Puhar, publicistka,
ddr. Verena Perko, arheologinja in muzeologinja.

Pripis: Kot gost omizja je bil povabljen tudi predstavnik občine Kamnik (občina je bila povabljena tudi k soorganizaciji), a se je vodstvo občine opravičilo in sporočilo, da na dogodku v nobeni obliki ne bodo sodelovali. Kot peti udeležencev mize je bil povabljen tudi Iztok Čebašek, pobudnik peticije proti poimenovanju, ki pa se je po daljšem premisleku odločil, da vabila ne sprejme (bo pa dogodku prisostvoval iz publike).

Dogodek pripravljata: Casnik.si in Demos na Kamniškem.

Dogodek bo sneman v avdio in video formatu.

Vljudno vabljeni!

Opomba: Obiskovalcem bo po znižani ceni na voljo knjiga Mnenja z mero, v kateri so zbrani nekateri izstopajoči članki, ki so bili v zadnjih dveh letih objavljeni na spletnem portalu www.casnik.si.

Komentiraj