“Ministrica brez greha” vrgla kamen v Civilno iniciativo

Katarina Kresal, tista brez greha je ‘vrgla kamen’ v Primčevo civilno iniciativo! Na spletnem omrežju Twitter je zapisala: “Govor Primca na Brezjah je izraba cerkvenega praznika za širjenje nestrpnosti, čeprav je strpnost tudi krščanska vrednota.”

Ali se bodo sedaj morali kristjani zatekati v katakombe in se skrivati pred policijo, ko govorijo o družini, otrocih in svojem ognjišču? Tale ministrica ima pa čudne predstave o svobodi izražanja. Takšne izjave je razumeti kot proces, ki ga duh in volja ne moreta usmerjati premišljeno in demokratično.

Poravnava je le, če pohodiš tradicionalno vrednoto in zmagaš s silo. Ti časi, Katarina, so minili. Oplajati svet s političnimi stališči in oblikovati človekovo obličje po svoji predstavi, pomeni nespoštovanje človekovega duha. Lahko računate na vznik revolta ljudstva proti skrajnostim, ki so proti človeku in njegovemu razumu. Vašo strpnost si shranite v vašo razkošno ekskluzivno damsklo torbico, ki ste si jo kupili v Milanu, saj vam bo v življenju še prav prišla.

Vam ministrica, ki pozivate na krščansko vrednoto strpnosti, bi želela povedati, da čutim odpor do krščanske liturgije, ki jo pridigajo politiki v odstopu zaradi klientelizma. S kakšno moralno pravico nadzorujete ‘prav’ drugega?

Kdo je v tem primeru nestrpen? Tisti, ki vsiljujejo ljudem politične ‘vrednote’, ki jih večina državljanov ne sprejema in te izhajajo iz ostre, da ne rečem naravnost sovražne kritike tradicionalnih krščanskih vrednot o družini in pravici otrok do staršev, kar je pravica, ki izhaja iz naravnega prava in zgodovinskih etik in moral, ki jih je izoblikovala narava sama in ljudstvo v civilizacijskem razvoju in kulturi skozi tisočletja človeškega življenja na planetu.

Slovenski narod ima z Ustavo RS pravico do odločanja, kakšna bo njegova duhovna substanca, ki izhaja že iz antike in kakšno bo merilo, po katerem se bodo presojale vrednote družine, ki so vredne več od materialne blaginje in bogastva, ki je očitno vam ministrica, tako pomembno.

Še to bi veljalo povedati, da Mati Božja na Brezjah ima za narod in družino poseben simbolični pomen, saj k njej ljudje romajo že zelo dolgo z raznimi priprošnjami, njena podoba je demetričnega, materinskega značaja in ni odveč reci, da njen duh sega tja, kjer je potrebno, da se preprečijo izroditve, kjer se neka struja proglaša za uzurpatorja, ljudem pa je odvzeta vsakršna odgovornost za takšno ravnanje in posledice.

Ko puščica zapusti tetivo loka, leti po svoji poti in le močnejša sila jo lahko skrene z nje, vendar pa njeno smer vnaprej določa samo tisti, ki strelja, brez duhovnega bitja ki strelja, puščica sploh ne bi mogla leteti.

Ura slovenske resnice o tem kakšno družino slovenski narod hoče, bo znana na dan referenduma, pa če je politiki všeč ali ne.

Vir: blog Tatjana Malec (s komentarji)