Mednarodna izmenjava mladih

V Želimljah se je konec julija zbralo več kot 20 mladih iz Malte, Italije, Avstrije in Slovenije. Udeležili so se projekta Show must go on!, ki ga je pripravil Zavod Socialna akademija.

Mladi so se seznanili z metodami Augusta Boala, ko so spoznavali pomen družbenih mask, potem naprej z metodo Paula Freira in ugotavljali, kakšno je besedišče posameznih interesnih skupin. Spoznali so pionirko modernega izraznega plesa, Martho Graham, in uporabili prvine gibov izraznega plesa. Ob zavedanju, da je improvizacija lahko prepričljiva le, če poznamo in obvladamo svoje telo, so spoznali sedem ključnih tehnik improvizacije.

Za mlade je bilo organiziranih tudi več družabnih dejavnosti. Izveden je bil spoznavni večer . Udeleženci so predstavili značilnosti in navade svoje dežele s pomočjo fotografij, posnetkov, glasbe in tradicionalne hrane. Izvedeno je bilo spoznavanje kulinaričnih značilnosti države, saj je vsak dan druga država pripravila svoje značilno kosilo. Od slovenskih znamenitosti so si mladi ogledali Sv. Barbaro nad Želimljami, Ljubljano, pa tudi Bled, kjer so odveslali do otoka. Zaključni dogodek je bil organiziran v središču Ljubljane, kjer so mladi predstavili izsledke delavnic v obliki krajših igranih prizorov.

Mladi so svoje različne gledališke metode nadgradili, svoje vtise in pridobljeno znanje pa združili v posebno publikacijo o projektu, v vzpostavljeno Facebook skupino, izdelali so kratek film in fotografije. Vse to priča o zelo bogatem in vsebinsko pestrem tednu, ki so ga mladi iz različnih evropskih države preživeli v Sloveniji. Projekt je bil podprt s strani Urada za mladino, program Mladi v akciji.

Foto: Socialna akademija