Politična korektnost ena glavnih razlogov za raztapljanje krščanstva

Na Pohodu za življenje v Ljubljani 3. oktobra 2020 se je zbralo približno petsto udeležencev vseh starosti. (Foto: Peter Merše)

NIJZ sem pozval k objavi seznama alternativnih možnosti etično sprejemljivih cepiv. Odgovorili so, da takih podatkov nimajo niti se s tem nihče pri njih ne ukvarja. So mi pa pomagali priti do podatkov, ki so na voljo, in sem jim za to hvaležen. Samo sprašujem se, kaj je z nami narobe, da ne dosegamo kritične mase, ki bi tudi na tem področju naredila premik k spoštovanju dostojanstva življenja in odmik od vampirizma v medicini in znanosti.

Resnica je lahko preprosta ali zavita v dolgovezne razprave. Namen članka je, da bi vam služil pri razvoju lastnega stališča do največjega rodomora v zgodovini človeštva in na poti v polnost življenja.

Hitreje kot slišimo udarce sekundnega tiktakanje ure, ugašajo življenja nerojenih otrok

Mati Terezija: „Narod, ki ubija otroke v maternici, je izgubil dušo!“

Dogaja se vedno znova. Hitreje kot slišimo udarce sekundnega tiktakanje ure, ugašajo življenja nerojenih otrok. Letos do srede novembra jih je po svetu ugasnilo 38 milijonov. Kolikor je znana zgodovina človeštva, se nič podobnega še ni dogajalo. Vse vojne, nesreče, totalitarni režimi skupaj niso terjali primerljivega krvavega davka. Stojimo ob robu morišča, ki mu ni videti dna. In žrtve vedno znova kapljajo mimo nas!

Postanimo družba, utemeljena na spoštovanju življenja, svobodi in pravičnosti!

In naš narod bo cvetel. Prispevajmo svoj delež: s pomočjo odkrite javne besede, sočutjem do vseh, ki so s tem problemom kakorkoli povezani. Izberimo zdravnika, ki ima uveljavljen ugovor vesti. Izstopimo iz anonimnosti, ki tlakuje pot zlu. Vložimo trud v raziskovanje zgodovine, za modrost in trezno presojo dosežkov znanosti.

V začetku oktobra je Slovenija le pričakala Pohod za življenje, pohod številnih, tudi mladih ljudi in družin, kar še daje upanje za narod in njegovo preživetje. Tudi če hoče nacionalna RTVS gibanje Za življenje ignorirati, gre gibanje naprej, in to po vsem svetu. RTVS je po mesecu in pol le zmogla kratko objavo o dogodku. Zgodile so se množične demonstracije na Poljskem, ker je ustavno sodišče usmrtitve nerojenih s prirojenimi okvarami spoznalo za neustavno. Zgodila se je potrditev življenju naklonjene vrhovne sodnice v Ameriki.

Več let zapored so privrženci gibanja Za življenje molili pred ljubljansko porodnišnico. Po pričevanjih naj bi bilo na podlagi te molitve rešenih kar nekaj otrok.

In spomnimo se delovanja vseh teh, ki so prispevali, da se je razvilo življenju naklonjeno ozračje: molivcev pred porodnišnicami; nasprotovanj, ki so privedla do političnega sodnega procesa proti p. dr. Tadeju Strehovcu, in protestov v podporo svobode izražanja; odstranjevanju oglasov za življenje Zavoda živim z avtobusov in pogumne pomoči Aleša Štrancarja.

Veseli smo tudi podobnih gibanj južno od nas, ki so nas prehiteli in jim uspeh iz vsega srca tudi privoščimo.

Zagovorniki splava delujejo iz čustvene prizadetosti, naproti pa jim pridejo otroci z zavedanjem, da je spočeti otrok človek

Organizacija Planned Parenthood v ZDA opravi veliko splavov, dele telesc teh pomorjenih otrok pa prodajo za različne namene.

Videti je, da mnogi zagovorniki splava delujejo iz čustvene prizadetosti, ki se odraža skozi agresivno obnašanje. Slikovito lahko v to skupino uvrstimo te, ki so svoje nasprotovanje Pohodu za življenje 2020 izrazili z do neprepoznavnosti zakritimi obrazi in jeznim tuljenjem: „Ven iz moje maternice“ in „Moje telo moja odločitev.“

Drugi se oprijemljejo različnih teorij, iz katerih izžareva duh potrošniške družbe in hedonistično- utilitarističnih ideologij, kjer ni prostora za kaj več kot trenutno ugodje.

Pravo nasprotje pa so otroci, ki še premorejo pristno moralno razsodnost. Njim je povsem jasno, da je tudi nerojeno bitjece človek. Naša bolna družba nujno potrebuje preporod v spoznanju resnice, ki je lastna otrokom. Tu se lahko spomnimo Andersenove pravljice Cesarjeva nova oblačila, kjer otrok sredi vse zlaganosti preprosto pove: „Saj je vendar gol!“ Sprenevedanje inštitucij in teh, ki naj bi bili moralne avtoritete, je podobno zgodbi o Suzani in pokvarjenih sodnikih, ki jo skušata prisiliti v spolne odnose, in dečka Danijela, ki se postavi proti tema zločinskima sodnikoma v bran nedolžni Suzani, nakar se ljudstvo prebudi in njuno pokvarjenost obsodi (prim. Danijel (dodatki) 3,1–64).

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.

Zagovorniki splava se izrazito izogibajo pretresu svojih hipotez na podlagi stališč

 • Uničenje življenja ne more biti v nobenem primeru pravica nekoga!
 • Množičnost rodomora nerojenih se izkazuje kot abortivna kontracepcija in način, s katerim je politika omejila rast prebivalstva v (zahodnem) svetu po nastopu obdobja miru in blaginje.
 • Človek brez oblikovane vesti in sposobnosti doživljanja sočutja kot temeljnih prvin svoje osebnosti lahko postane znanstvenik – angel smrti kot Joseph Mengele ali zdravnik rabelj. Pomislite, da v industriji zdravil, kemikalij, med zdravniki ni ljudi z vestjo? In prav to se dogaja!
 • Razumevanje sprevrženosti hedonistično-utilitaristične ideologije potrošniške družbe, ki v svojem zasledovanju ugodja in užitka doseže dno z rešitvami tipa Ni človeka ni problema. Tu so vendar ljudje: nerojeni, stari, bolni, prizadeti!
 • Nerojeni ima človeško dostojanstvo na podlagi svojega človeškega potenciala. Ni mogoče trditi, da speči človek ali ta v narkozi ni človek, čeprav sta zavest in občutek bolečine začasno odsotna. Med operacijami na srcu se tudi bitje srca ustavi. Torej ne miselni procesi ne prisotnost zavesti niti bitje srca niti čas niso okoliščine, ki bi določale človeka. Določa ga njegov potencial postati, biti človek.
 • Trditev, da je materina bodočnost pomembnejša od življenja neželeno spočetega otroka, je absurdna. Otroka do rojstva loči le nekaj mesecev in tedaj se mu mati (ob primerni pomoči družbe) lahko odreče. Torej negotovega predvidevanja bodočnosti matere v nekaj mesecih ne moremo primerjati z celim življenjem, ki pripada njenemu nerojenemu otroku. Njena odločitev za uboj plodu je dokončna in nepopravljiva. Mati utegne svojo odločitev obžalovati in pogosto se tako tudi zgodi.
 • Telo matere se očitno z vso svojo bitjo trudi tega otročka spraviti v življenje. Mati nima sposobnosti, da bi telesu zapovedala drugače. Izjave kot Moje telo, moja odločitev so podobne trditvam blazneža, da je vladar sveta. Za prekinitev življenja potrebuje nosečnica strupe ali kasneje strokovnjaka, ki izvaja grozljive procedure zastrupitve plodu, umora, raztelešenja, kolikor starejši je plod. Ali je to združljivo z likom farmacevta, zdravnika? Misli matere so nestalne; današnja odločitev se morda spremeni v najhujše trpljenje zaradi očitkov vesti. Otroček je svoje bitje, ki ima vso pravico do bodočnosti!

V javnosti se je začelo govoriti in pisati o rodomoru – ubijanju otrok pred rojstvom

Mediji se izrazito trudijo, da se o temi spoštovanja življenja ne govori niti ne pride do govora o obstoju rodomora brez primere v zgodovini. So pa nekateri posamezniki k tej temi prispevali pomembna stališča v podporo, drugi temu nasprotujejo. Led je prebit, začnimo o tej temi javno govoriti. Naj nas slišijo mladi, da bodo znali prav presoditi, se pogumno odločiti za obrambo življenja in si zagotoviti srečno in številno družino.

Tako v intervjuju Aleša Ernecla z Ano Jud, objavljenem na YouTube, lahko razberemo, kako mlada generacija dojema novo nastalo življenje in ga obravnava kot nadaljevanje tehnike spolnega akta! Človeka zmrazi ob misli, da verjetno podobno razmišlja vsa njena generacija: tudi zdravniki, znanstveniki, politiki.

Mnogi poskušajo človečnost definirati kot stanje, v katerem nerojeni dobi dušo ali doseže določeno starost. O tem govorita Boštjan M. Zupančič in Aleš Ernecel v Live Streamu na YouTube. Omenjata tudi Petra Singerja in njegovo stališče (utilitarizem) o sprejemljivosti abortusa do rojstva. Vsekakor je vsaka ideologija, ki gre tako daleč, za moralno razsodnega človeka povsem sprevržena. In nenavadno je, da npr. mati Terezija in podobni človekoljubi, s svojimi preprostimi stališči v prid življenju ne dosegajo, kaj šele da bi presegli publiciteto teh blodnih ideologij.

Roman Vodeb se osredotoča na ideologijo utilitarizma Petra Singerja

Roman Vodeb je s svojim videom zaslužen za ta članek, saj je mnogo idej za kritiko nastalo prav ob njem. Osredotoča se na ideologijo utilitarizma Petra Singerja. Otroček je zanj „tisto nekaj“ in vsako sočutje neutemeljeno, saj naj bi to temeljilo zgolj iz predstave o trpljenju, ki naj bi ga „tisto nekaj“ doživljalo ob abortusu.

Zlasti kristjani zagovarjajo svetost življenja od rojstva do smrti. Nekateri nasprotujejo tudi kontracepciji kot sredstvu, ki je v nasprotju z naravnim redom in potencialom posameznika (Alen Koman v svojih posnetkih na YouTube).

Katastrofa mnogih verujočih je izmikanje odgovornosti: „Ne bom se spuščal v to, ker bi utegnilo koga prizadeti, in to ni lepo.« Molitev ne sme biti izgovor za beg od problemov in odsotnost odpora proti zlu. Utilitarističen koncept ugodja in politične korektnosti se je zalezel pod kožo vsem. Zelo verjetno je to eden glavnih razlogov za raztapljanje krščanstva (in tudi drugih verstev) v neprepoznavnost, o čemer govorita Alen Koman in Ivo Kerže na YouTube kanalu Scutum Fidei.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.

Prehod v humano družbo pogojen s spremembo odnosa do življenja

V komentarjih na FB-profilih oseb, ki so nagnjene k hinduizmu, je zaslediti tudi razlage karmične ujetosti v trpljenje (splav otročka) zaradi preteklih slabih dejanj otrokove reinkarnirane duše. Ob vsej spoštljivosti do verske svobode moramo take ideje vedno ovrednotiti v skladu z odgovornostjo za naša lastna dejanja. Dejstvo vzroka in posledice pa gotovo lahko s pridom uporabimo kot zavest, ki je zajeta v pregovoru Vprašala te bo starost, kaj počela je mladost!

Sicer pa klasična besedila hinduizma splav primerjajo z umorom duhovnika, staršev, obenem pa ga zavračajo kot izogibanje dolžnosti nadaljevanja življenja.

Splav tudi med etničnimi tibetanskimi budisti na splošno velja za zelo negativno dejanje. Budistični pristop k temu vprašanju temelji vsaj teoretično na presoji vpliva vsakokratnega dejanja na bodočnost. Tak pristop zahteva veliko mero zrelosti, modrosti in sočutja, kar je izjemno težko dosegljivo, ne da bi zapadli v pasti odločitev na podlagi ugodja.

Lahko postavimo hipotezo, da odsotnost podpore življenju pogojuje potrošniški način delovanja družbe in razpad tradicionalnih vrednot. Bolj ali manj so mu podvrženi vsi narodi in religije, saj živimo na podoben način. Zato bo prehod v bolj humano družbo pogojen prav s spremembo odnosa do življenja.

Ob premišljevanju vseh teh, tudi zelo nasprotujočih si stališč lahko poskusimo najti stališča, ki ob upoštevanju medsebojnega spoštovanja različnih mnenj pomenijo takoj uresničljiv korak in napredek za družbo in narod.

Ugovor vesti davkoplačevalcev

Vsi, ki spoštujemo vrednoto življenja, naj imamo pravico preusmeritve denarnih sredstev iz namenov uničevanja življenja v njegovo podpiranje.

Nočemo prisilno finančno in drugače podpirati:

 • splava,
 • kemične in kakorkoli abortivne kontracepcije,
 • evgenike, diagnostike že spočetih otrok in odrekanja življenja okvarjenim spočetim otrokom,
 • proizvodnje etično spornih cepiv, proizvedenih na celičnih linijah splavljenih otrok, posiljenih v rakasto rast in s pomočjo serumov pridobljenih iz krvi živalskih zarodkov,
 • igranja znanosti s genskim inženiringom, himerami (https://kvarkadabra.net/2011/07/britanski-znanstveniki-ustvarili/), hibridomi (https://en.wikipedia.org/wiki/Hybridoma_technology) in podobnim, kjer previdnostno načelo in etika nista skrbno upoštevana niti rezultati preizkušeni,
 • umetne oploditve, kjer prihaja do uničenja ali zavrženja že spočetega življenja.

Prispevki naj se preusmerijo v financiranje programov, ki podpirajo življenje v obliki posvojitev, pomoči potrebnim materam in staršem.

Dostojanstvo zdravnikov, farmacevtov in drugih zdravstvenih delavcev

Vrne naj se jim dostojanstvo, ki izvira iz odločitve za plemeniti poklic in izvorne Hipokratove prisege. Uničevanje plodu je po tej zaobljubi povsem nesprejemljivo. Pravica ženske do umora svojega plodu naj nikogar ne sili v dejanje rablja ali njegovega pomočnika!

Pravica pacienta do svobodnega izbora zdravnika in farmacevta po lastni izbiri, takega, ki je zavezan Hipokratovi prisegi ali visokim etični načelom

Vsak pacient naj ima to pravico. Prav neverjetno je, kako so postopno zdravnikom vzeli to dostojanstvo. Zdravniku ugovor vesti ne pripada samodejno, temveč ga mora sam uveljaviti s prijavo delodajalcu in Zdravniški zbornici.

Pred nedavnim sem zbornici poslal zahtevo za pridobitev seznama zdravnikov z uveljavljenim ugovorom vesti z namenom, da izberem sebi primernega. Zahtevo so zavrnili z obrazložitvijo, da gre za osebne podatke, ki ne morejo biti javno dostopni. Tudi pritožba pri informacijskem pooblaščencu ni uspela. Ponujajo možnost pritožbe na upravno sodišče! Absurd je, da se tako pacientom odreka sicer zakonsko zagotovljena pravica do svobodne izbire zdravnika, ki ima suverenost etičnega delovanja v plemenitem poklicu.

Še bolj pa žalosti mnenje, ki ga je podal neki zdravnik, ki ima tak ugovor vesti že uveljavljen. Povedal je, da predstavlja tak ugovor breme in težave, ne pa prednosti, kot bi si marsikdo med nami želel.

Pravica pacienta do alternativnih možnosti in zavrnitve zdravil in preparatov, proizvedenih ali s pomočjo delov splavljenih otrok, njihovih tkiv ali delov celic

Zelo prikrito in neznano je dejstvo, da tudi pri nas otroci dobivajo cepiva, proizvedena iz fetalnih celičnih linij splavljenih otrok. NIJZ omogoča v spletno dosegljivih podatkih bežen vpogled v sestavo cepiv, med katerimi najdemo celične linije, kot npr. MRC-5, WI-38, HEK-293. Gre za celične linije splavljenih otrok, posiljene v kancerogeno neskončno delitev. Dodatno je pri proizvodnji potreben FBS. Po svetu je prav nasprotovanje staršev prisililo proizvajalce k izdelavi alternativnih etično (manj) spornih cepiv. Izmuzljiva stališča, ki dopuščajo uporabo etično spornih cepiv z izgovorom, da drugih ni na voljo, so sprenevedanje, saj alternative obstajajo in/ali je potreben zgolj pritisk na proizvajalce, da se ustrezna alternativa poišče in najde. Nikakršno licemerstvo ni dopustno, zlasti za kristjane in vse, ki vedo, da dvema gospodarjema, dobremu in zlu, ni mogoče služiti!

NIJZ sem pozval k objavi seznama alternativnih možnosti etično sprejemljivih cepiv. Odgovorili so, da takih podatkov nimajo niti se s tem nihče pri njih ne ukvarja. So mi pa pomagali priti do podatkov, ki so na voljo, in sem jim za to hvaležen. Samo sprašujem se, kaj je z nami narobe, da ne dosegamo kritične mase, ki bi tudi na tem področju naredila premik k spoštovanju dostojanstva življenja in odmik od vampirizma v medicini in znanosti.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.