M. Kovač, Planet Siol: Prepisovanje virov brez navedbe nedopustno

Senat FDV-ja je o magisteriju premierke Alenke Bratuškek danes sklenil, da “ni mogoče presoditi, da naloga ni rezultat njenega lastnega dela”. Postopek odvzema magistrskega naziva premierke je senat ustavil, ker pogoji za odvzem znanstvenega naslova, kot jih predvideva statut ljubljanske univerze, ne obstajajo, so na fakulteti zapisali v sporočilu za javnost.

Prepisovanje virov brez navedbe je za znanstveno delo nedopustno

“Prepisovanje virov brez navedbe, kot je to v magisteriju gospe Bratušek, je – gledano z današnjega zornega kota – nedopustno v delu, ki naj bi bilo znanstveno, saj velja, da naj bi znanstveno delo odlikovala rigoroznost pri dokumentiranju navedb, virov in rezultatov raziskovanja,” odločitev senata FDV-ja komentira profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani Miha Kovač.

Kot dodaja, je zanj nesporno, da mora biti v znanstvenem delu citirano ali navedeno kot vir tudi delo, kjer avtor navaja samega sebe, kar velja še toliko bolj, če gre za delo več avtorjev.

Stališče bi zdržalo pri strokovnem magisteriju, pri znanstvenem je vprašljivo

“Stališče komisije, da navedene napake niso dovolj za odvzem naziva, bi zato po mojem danes vzdržalo pri prvostopenjski bolonjski diplomi ali pri strokovnem magisteriju, pri znanstvenem delu pa je tako stališče vprašljivo. Seveda pa velja pri razsojanju o tem upoštevati zgolj pravila in navade, kot so veljale na FDV-ju, ko je gospa Bratušek magistrirala. Ker teh pravil ne poznam, v resnici težko polemiziram z odločitvijo komisije, ki se je ukvarjala s tem primerom,” pravi Kovač.

“Upoštevati še velja, da gre taka napaka – kot opozarja komisija – tudi na račun mentorja in komisije za zagovor magisterija. Ta škandal zato po mojem opozarja predvsem na to, da smo imeli – in še vedno imamo – na slovenskih univerzah hiperprodukcijo vpisa, diplom in nazivov, ki kakovost dela očitno potiskajo v ozadje. Z neprestanim krčenjem sredstev za univerze in ohranjanjem števila razpisnih mest – vpisujemo 70 odstotkov generacije – teh trendov zagotovo ne bomo obrnili na bolje.”

Več: Planet Siol