M. Kovač, Družina: Strateška domišljavost

Slovenska vlada je minuli teden potrdila strategijo upravljanja državnih naložb, ki naj bi določala, kaj se bo dogajalo z državnim premoženjem, ocenjenim na 11 milijard evrov. Ker smo po deležu vrednosti državnega premoženja glede na BDP evropski prvaki in ker smo tik pod evropskim vrhom tudi glede deleža zaposlenih v državnih podjetjih, je strategija predmet političnega prerivanja in licitiranja. Seveda bi bilo preveč pričakovati, da bi strategija kot pomemben vzrok za slabo stanje v slovenskem gospodarstvu izpostavila izjemno visok delež državnega lastništva in posledično odgovornost vsakokratne politične oblasti za slabo upravljanje podjetij. Pehanje politikov in stricev iz ozadja za kontrolo nad zaposlovanjem, investicijami in denarnim tokom v državnih podjetjih nam želijo prodati – oh, pa ne že spet! – kot njihovo skrb za nacionalni interes.

Zadnja knjiga ekonomista Friedricha Hayeka ima naslov Usodna domišljavost in njena vodilna misel je, da zgrešenost socializma temelji na usodni domišljavosti ljudi, ki so prepričani, da lahko urejajo svet okoli sebe skladno s svojimi željami. Usodna domišljavost je rdeča nit večine strateških in programskih dokumentov v Slovenji od Kidričeve prve petletke, spisane po sovjetskem vzoru, pa do danes. Po mojem mnenju so bila častne izjeme programska besedila, na katerih je temeljilo slovensko pridruževanje EU, in programi za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva, nastali ob samem sprejemu v EU.

Več lahko preberete na strani Družine.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.